Kraftig fall i utenrikshandelen med varer

Det er først og fremst lavere priser på gass, råolje og raffinerte mineraloljeprodukter som bidrar til fallet i eksportverdien.

Verdien på varene Norge eksporterte i mai falt med 26 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, til 56,2 milliarder kroner. Også importen gikk kraftig ned.

Verdien på importvarene var til sammen på 57,4 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 14,5 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå.

Dermed endte Norge med et handelsunderskudd på 1,2 milliarder kroner i mai.

Det er først og fremst lavere priser på gass, råolje og raffinerte mineraloljeprodukter som bidrar til fallet i eksportverdien.

Eksportverdien for råolje var i mai på 16,2 milliarder kroner, som er 17,8 prosent lavere enn i mai i fjor. Oljeprisen lå i mai i snitt på 342 kroner fatet, mot 590 kroner fatet i fjor.

Samtidig falt også fastlandseksporten kraftig, og var med 32,6 milliarder kroner 21,9 prosent lavere enn i samme måned i 2019. Her bidrar lavere eksportvolum og nedgang i eksportverdien av raffinerte mineraloljeprodukter til nedgangen, sammen med fall blant annet i eksportverdien for aluminium og fisk.

(©NTB)