Skyhøy vekst i utenrikshandelen takket være oljebransjen

Publisert

I april eksporterte vi varer for 81,9 milliarder kroner, det er en økning på 20,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Til sammen ble det importer varer for 62,5 milliarder kroner, en oppgang på 42 prosent. Dette gjør at handelsoverskuddet ble på 19,4 milliarder kroner i april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En av de viktigste årsakene til den høye veksten i utenrikshandelen skyldes oljebransjen.

I 2017 eksportere vi varer for 860 milliarder kroner, samtidig importerte vi varer for 684,6 milliarder kroner, det gir et handelsoverskudd på 176 milliarder i 2017.

Bare av råolje ble det eksportert for rundt 22 milliarder kroner i april 2018, det er en økning på 15 prosent sammenlignet med april i fjor. Årsaken er økningen i oljeprisene – et fat olje koster nå 573 kroner mot 442 kroner samme tid i fjor.

Utenom oljeeksport, er det en økning i fastlandseksporten. I april 2018 ble varer for nesten 38 milliarder kroner eksportert ut av landet, det er en økning på 17 prosent sammenlignet med i april 2017.

(©NTB)