Nå er oljeeksporten markant større enn gasseksporten - igjen

Store prissvingninger gjør at oljeeksporten så langt i år har vært alt fra marginalt større, til nesten fem ganger så stor som gasseksporten.

Publisert Sist oppdatert
Animert_eksport.gif

Når det snakkes om Norges inntekter fra aktiviteten på norsk sokkel, så snakkes det som regel om oljeinntektene. På samme måte har vi et oljefond, et olje- og energidepartement med en olje- og energiminister og et oljedirektorat i oljelandet Norge. Denne språklige tilnærmingen kamuflerer at gass også utgjør en betydelig andel av Norges petroleumsinntekter og dermed også Norges eksport.

For i flere perioder, og også i et enkeltår, har gasseksporten faktisk vært større enn oljeeksporten. Det skjedde i 2018. Da utgjorde den norske gasseksporten 265,4 milliarder kroner, mens oljeeksporten var marginalt lavere med 261,3 milliarder kroner.

I en gjennomgang enerWE gjorde i januar fant vi ut at i årene 2016 til 2019 utgjorde gasseksporten større beløp enn oljeeksporten i 12 av 48 måneder. Det vil si en fjerdedel av tiden.

Slik er det ikke nå lenger. For selv om oljeprisen gikk på en kjempesmell i mars og april, så har den hentet seg opp igjen. Det har ikke gassen. Den er fortsatt veldig lav. Dermed blir det tildels store forskjeller i olje- og gasseksporten - selv om Norge har innført egne produksjonskutt på olje i solidaritet med OPEC og resten av oljemarkedet.

Så langt i år har oljeeksporten ligget på mellom 15,5 og 24,0 milliarder kroner i måneden. Til sammenligning har gasseksporten utgjort mellom 4,2 og 15,3 milliarder kroner.

Månedlige eksportinntekter

Måned Olje Gass Forhold
Januar23,5 milliarder kroner15,3 milliarder kroner1,5
Februar24,0 milliarder kroner12,3 milliarder kroner2,0
Mars15,7 milliarder kroner12,1 milliarder kroner1,3
April13,6milliarder kroner10,1 milliarder kroner1,3
Mai16,2 milliarder kroner6,9 milliarder kroner2,3
Juni15,5 milliarder kroner5,2 milliarder kroner3,0
Juli20,0 milliarder kroner4,2 milliarder kroner4,8
August18,4 milliarder kroner4,9 milliarder kroner3,8
September15,6 milliarder kroner6,8 milliarder kroner2,3

Tabellen viser månedlig eksport, samt hvor mange ganger større oljeeksporten er.

Det betyr at oljeeksporten har vært alt fra 1,3 ganger så stor, til hele 4,8 ganger større enn gasseksporten. Altså fra bare litt større til nesten femgangeren.

Det sier noe om svingningene i disse markedene, og hvor stort utslag det gir når og tilbud og etterspørsel er litt ute av balanse i disse råvaremarkedene.

Sist gang gasseksporten var større enn oljeeksporten var i mars i fjor. Da var gassen større i hele 2019's første kvartal.

Selv med en relativt normal oljepris og en lav gasspris utgjør olje og gass fortsatt mellom en tredjedel og halvparten av Norges eksportinntekter fra måned til måned. I de siste tallene fra SSB som ble lagt frem torsdag denne uken utgjorde de til sammen 37,4 prosent av Norges eksport.

Powered by Labrador CMS