Troll B platform
Troll B platform

Oljeeksporten falt kraftig, men gasseksporten holdt seg i mars

Handelsoverskuddet med utlandet falt med 85,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Mars ble en brutal måned for oljebransjen med en kraftig prisnedgang på olje som følge av både priskrig og virusutbrudd.

Det går hardt utover inntektene til oljebransjen, og det skaper stor usikkerhet for fremtidige investeringer som leverandørbransjen er avhengig av.

Nå har SSB lagt frem eksporttallene for mars, og de viser en kraftig redusert oljeeksport. Samtidig har gasseksporten holdt seg oppsiktsvekkende bra.

Ifølge tallene fra SSB endte den totale eksporten på 70,8 milliarder kroner i mars. Det er nedgang på 6,2 prosent fra februar, men det er likevel nok til at det også i mars var et overskudd på handelsbalansen med utlandet.

Overskuddet falt imidlertid med hele 85,5 prosent fra februar, og i mars endte det på kun 2,5 milliarder kroner.

Uten olje- og gasseksporten hadde Norge hatt et handelsunderskudd på hele 27,1 milliarder kroner.

Norges petroleumseksport i februar:

  • Olje: 15,7 milliarder kroner
  • Gass: 12,5 milliarder kroner
  • Kondensater: 0,3 milliarder kroner

Nedgangen for oljeeksporten var på hele 34,9 prosent, mens nedgangen i gasseksporten var på kun 1,4 prosent. Det er på tross av at gassprisen så sent som i februar var på sitt laveste nivå siden 2002.