Foto: Equinor
Foto: Equinor

Olje og gass utgjorde 42,2 prosent av Norges eksport i 2020

Norge eksporterte olje og gass for 326 milliarder kroner i koronaåret.

Publisert Sist oppdatert

SSB har i dag lagt frem tallene for Norges handelsbalanse i desember og for året som helhet.

De viser at Norge hadde et overskudd på handelsbalansen med utlandet, men at det bare var på 10,4 milliarder kroner. Uten eksporten av olje og gass ville det blitt et massivt underskudd.

For totalt sett eksporterte Norge varer for 773,2 milliarder kroner, og av det utgjorde olje og gass 326,1 milliarder kroner. Det tilsvarer hele 42,2 prosent av Norges totale vareeksport.

Av petroleumsvarene er det gassen som er størst når man måler i såkalte oljeekvivalenter, men gassen utgjør bare litt over halvparten av oljen når eksporten måles i penger.

  • Olje: 209,1 milliarder kroner
  • Gass: 113,5 milliarder kroner
  • Kondensater: 3,5 milliarder kroner

Det henger sammen med at gassen var ekstremt lavt priset i 2020. Den falt litt senere enn oljen, og brukte lengre tid på å ta seg opp. Mot slutten av fjoråret var den imidlertid tilbake på det som kan beskrives som en noenlunde normalt nivå.

Oljeprisen tok seg også opp i løpet av fjoråret, og det gikk relativt raskt.

Powered by Labrador CMS