Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor
Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor

Olje og gass utgjorde 41,6 prosent av Norges eksport, og Norge har likevel handelsunderskudd

Eksporttallene for august måned er dyster lesing for Norges fremtidige økonomi.

Publisert

Tirsdag denne uken la SSB frem oppdaterte tall for Norges handelsbalanse opp mot utlandet. Der viste tallene at august var den fjerde måneden så langt i år der Norge hadde handelsunderskudd. Det er urovekkende av mange grunner.

I en gjennomgang enerWE gjorde i desember i fjor, så vi at selv om vi gikk helt tilbake til 1980, så var det til da kun tre enkeltmåneder der Norge har hatt underskudd på handelsbalansen når eksportinntektene fra olje og gass regnes med.

Det betyr at Norge i år har hatt flere måneder med handelsunderskudd enn hva som har vært tilfelle de siste 40 årene.

Samtidig må det påpekes at uten olje- og gasseksporten har ikke Norge hatt handelsoverskudd i en eneste måned siden 1980.

Den grønne linjen viser handelsbalansen inkludert olje og gass, mens den røde linjen viser Norges handelsbalanse uten olje og gass.
Den grønne linjen viser handelsbalansen inkludert olje og gass, mens den røde linjen viser Norges handelsbalanse uten olje og gass.

I SSB-tallene for august i år kommer det frem at Norge hadde en total eksport på 57,0 milliarder kroner, og at vi samtidig importerte varer og tjenester for 59,9 milliarder kroner. Det er altså et underskudd på handelsbalansen vår på 2,9 milliarder kroner på én måned.

Det skjer mens oljeprisen har tatt seg opp og holdt seg på et relativt godt nivå litt i overkant av 40 dollar fatet. Det har hjulpet. Totalt utgjorde oljeeksporten 18,4 milliarder kroner, og det er bare 3,1 prosent lavere enn i august i fjor.

Samtidig utgjør gasseksporten «kun» 4,9 milliarder kroner i august. Det er mye penger sammenlignet med så og si hver eneste annen eksportartikkel, men det er hele 46 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Totalt utgjorde eksporten av olje, gass og kondensater 23,7 milliarder kroner. Det vil si 41,6 prosent av Norges eksportinntekter i august.

Så langt i år har Norge eksportert olje for 147 milliarder og gass for 71 milliarder. Det betyr at at olje og gass utgjør 43 prosent av Norges totale eksport i årets første åtte måneder.

Det at olje- og gasseksporten er såpass høy på tross av koronakrisen, priskrigen på olje og kollapsen i gassprisen, sier noe veldig markant om hvor viktig olje og gass er for Norges økonomi. For selv om halvparten av årets måneder har endt med underskudd på handelsbalansen i fire av åtte måneder, har Norge fortsatt et akkumulert handelsoverskudd på 24,7 milliarder kroner så langt i år.

Det er imidlertid en mager trøst når man samtidig vet at Norges olje- og gassinntekter vil falle i årene fremover.

Powered by Labrador CMS