Marginalt handelsoverskudd takket være olje og gass

Uten olje og gass ender handelsbalansen 32,9 milliarder kroner i minus.

Publisert Sist oppdatert

I SSB's tall for november kommer det frem at Norge totalt sett eksporterte varer for 71,5 milliarder kroner. Det var 200 millioner kroner mer enn de 71,3 milliarder kronene vi brukte på import.

Vanligvis har Norge gått med overskudd hver eneste måned de siste tiårene, men det har vært noen enkeltmåneder med minus. De fleste av de månedene er i inneværende år.

Uten olje og gass, står den norske handelsbalansen gjennomgående i minus, og november er intet unntak. Når olje og gass trekkes ut, står Norge igjen med et handelsunderskudd på 32,9 milliarder kroner.

Også for året som helhet ser det ut som at Norge går i pluss, men det er marginalt. Etter at elleve av årets tolv måneder er unnagjort har Norge eksportert varer for 700,7 milliarder kroner, og vi har importert for 697,7 milliarder. Det gir oss et foreløpig handelsoverskudd på tre milliarder kroner.

Uten olje og gass har vi imidlertid et akkumulert handelsunderskudd på 287,6 milliarder kroner så langt i år.

Powered by Labrador CMS