Troll A
Troll A

Handelsunderskudd selv med olje- og gasseksport for 22,6 milliarder

Olje og gass utgjør fortsatt godt over en tredjedel av Norges eksport selv om råvareprisene er lave.

Publisert Sist oppdatert

2020 er et turbulent år for norsk olje og gass, og selv om oljeprisen har tatt seg opp og stabilisert seg over 40 dollar fatet, så sliter bransjen fortsatt med lav gasspris. I tillegg kommer også selvpålagte restriksjoner i oljeproduksjonen som Norge har innført for å bidra til å stabilisere oljeprisen.

Likevel er det fortsatt snakk om betydelige beløp. Ifølge nye tall fra SSB eksporterte Norge olje, gass og kondensater for totalt 22,6 milliarder kroner i september måned alene. Det fordeler seg slik:

  • Olje: 15,6 milliarder kroner
  • Gass: 6,8 milliarder kroner
  • Kondensater: 200 millioner kroner

Til sammen utgjør det 37,4 prosent av Norges eksport i september.

Det er likevel ikke nok til å opprettholde Norges handelsbalanse med utlandet. For selv med 22,6 milliarder fra olje- og gasseksporten, hadde Norge et handelsunderskudd på 8,0 milliarder kroner i september.

Før inneværende år var det ekstremt sjeldent at Norge hadde netto handelsunderskudd når olje- og gasseksporten ble inkludert. Over halvparten av månedene det har skjedd, har vært i år.

Powered by Labrador CMS