Animert_eksport.gif

Olje og gass bytter på å være Norges største eksportvare

Gasseksporten var større enn oljeeksporten i 12 av 48 måneder de siste fire årene.

Publisert

Oljebransjen er mer enn bare olje. Den utvinner også gass og kondensater fra norsk sokkel.

Selv om oljen får mest oppmerksomhet er gassen like viktig, og i flere måneder også større enn oljen målt i eksportinntekter.

En gjennomgang av eksporttallene for de fire siste årene viser at det i perioden fra 2016 til 2019 ble eksportert olje for 920 milliarder, gass for 800 milliarder og kondensater for 21 milliarder kroner.

Det er således ingen tvil om at oljen utgjorde mest totalt sett, men ser vi på tallene på årsbasis blir det tydelig at det ikke kan tas for gitt at det vil forbli slik. Der ser vi at det i 2018 ble eksportert gass for mer penger enn olje.

Eksport fra norsk sokkel

År Kondensater Gass Olje Totalt
20163,8 mrd161,1 mrd187,6 mrd352,5 mrd
20175,0 mrd203,1 mrd223,1 mrd431,2 mrd
20186,8 mrd265,4 mrd261,3 mrd533,6 mrd
20195,7 mrd170,6 mrd247,8 mrd424,1 mrd

Går vi enda dypere inn i detaljene, og ser på månedsbasis blir det enda tydeligere. Da ser vi at gasseksporten var større enn oljeeksporten i 12 av 48 måneder de siste fire årene.

I tillegg til olje og gass eksporterer vi også kondensater. Sammenlignet med olje og gass utgjør det relativt små beløp, men det er likefullt snakk om mellom 3,8 og 6,8 milliarder kroner i eksportinntekter hvert år. Sammenlignet med de aller fleste andre bransjer ville det

Powered by Labrador CMS