OSLO  20150105.Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, UiO,  under Arbeiderpartiets nyttårskonferanse med temaet "Hvilken vei går norsk økonomi?"Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20150105.Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, UiO, under Arbeiderpartiets nyttårskonferanse med temaet "Hvilken vei går norsk økonomi?"Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ekspertutvalg skal se på fremtidens arbeidsliv

Publisert

Hva slags kompetanse vil norsk arbeidsliv ha behov for i fremtiden? Hva slags utdanning skal vi satse på? Regjeringen ber et utvalg finne svar.

Professor Steinar Holden skal lede arbeidet, som går under navnet Kompetansebehovutvalget.

– Vi vet at norsk arbeidsliv vil endre seg fremover, og at roboter vil overta flere arbeidsoppgaver, men vi vet for lite om hva slags kompetanse vi vil ha behov for. Vi må finne ut mer om dette. Det er viktig både for den enkelte som skal velge utdanning og yrke, og for samfunnet som helhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utvalget skal bidra til mer forskning samt å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte.

Arbeidet vil blant annet være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når man bestemmer hva slags utdanninger Norge skal ha og hvor stor kapasitet det skal være ved de ulike utdanningsretningene.

Utvalgets medlemmer inkluderer forskere, representanter for myndighetene og for hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Utvalget skal levere en årlig rapport. Den første er planlagt 1. februar neste år.

(©NTB)