Det er greit å ta en realitetssjekk på østlandet

Publisert

Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterte den nye ”2017 Medium-Term Oil Market Report” på et oljemarkedsseminar i regi av Olje- og energidepartementet. I etterkant av presentasjonen deltok blant annet Eirik Wærness, Chief Economist i Statoil i paneldebatt.

- I paneldebatten sa du at det var greit å ta en realitetsjekk øst for fjellene. Hva mener du med dette?

- Med det mener jeg at IEA representerer et tallsett og et syn på virkeligheten som er veldig realistisk, sier Wærness til enerWE.no. Det gir viktige innspill til en debatt i Norge som ofte er fjern fra virkeligheten, både i forhold til energi og klimapolitisk utvikling og hvordan markedet for ulike typer energikilder utvikler seg. Den debatten er nok enda tydeligere øst for langfjellene enn vest for langfjellene.

- Vi i enerWE har skrevet en føljetong om at oljebransjen taper samfunnsdebatten. Er du enig i dette?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi bidrar med det vi mener er vårt beste syn på energi- og oljedebatten. Så får andre vurdere hvem som vinner debatten.

Wærness understreker for enerWE at olje- og energidebatten er mye bredere enn bare oljedebatten.

- Hvordan vil skiferolje påvirke oljeprisen og norsk eksport av olje i tiden fremover?

- Skiferolje har blitt en viktig kilde til å balansere oljemarkedet. Dersom den ikke hadde eksistert ville vi vært mer bekymret for at det hadde vært for lite olje og da ville prisen vært noe høyere. På den andre siden er ikke dette den billigste olje som finnes, og vi er veldig usikre på hvor dyr ny produksjon kommer til å være. Prisen på vår eksport bestemmes i et marked som er veldig vanskelig å predikere. Det er opp til oss å gjøre dette så billig som mulig. Det eneste vi kan kontrollere er kostnadsnivået på det vi holder på med.

- Hvordan tror du teknologi, disrupsjon og innovasjon når det gjelder sol og vind vil påvirke oljeprisen? Tar dere for lett på det som nå kommer?

- Nei, jeg tror ikke det. Sol og vind er fantastiske nye og stadig billigere kilder for å produsere elektrisitet. Elektrisitet er veldig lite viktig i oljemarkedet. Det er mye viktigere i forhold til gassmarkedet. Selv om store deler av personbilparken etterhvert elektrifiseres og elektrisiteten produseres med fornybare kilder så vil det gå veldig lang tid før dette gjør noe annet enn å bremse oljeetterspørselen. Det vil kreve enorme endringer i forhold til det vi ser i dag før det faktisk bidrar til et fall i oljeetterspørselen. Samtidig faller produksjonen raskere enn det etterspørselen faller, så det vil fremdeler være et svært gap i behov for olje selv om vi får rask elektrifisering av bilparken.

- Når får vi balanse i oljemarkedet?

- Vi tror det skjer i løpet av året i år.

- Hva blir oljeprisen ved utgangen av 2017?

- Det vet jeg ikke, men jeg tror den blir høyere enn i dag, avslutter Wærness.

--

Powered by Labrador CMS