Krever omlegging av samfunnet

Publisert

...men det er håp.

Det er mulig å nå togradersmålet, mener Statoil. Men det vil kreve en betydelig og rask omlegging av samfunnet.

Det kan gjøres, men det vil kreve mye av mange, sier sjeføkonom Eirik Wærness i Statoil.

I rapporten Energy Perspectives, som legges fram torsdag, tegner Statoil opp tre ulike framtidsscenarioer. Det ene er et «fornyelsesscenario» hvor det forutsettes at togradersmålet nås.

En slik utvikling krever ifølge Statoils analyser at energibruken omlegges betydelig og raskt, særlig innen transport og elektrisitetsproduksjon. De globale utslippene av CO2 vil måtte reduseres med 39 prosent innen 2040.