- Nettet koster oss 27 milliarder, nesten halvparten av Forsvarsbudsjettet

NVE-sjefen med klar tale om hvorfor det er nødvendig med effekttariffer på nettleien.

Publisert Sist oppdatert

I dag har NVE presentert sine nye forslag til innføring av effekttariffer på nettleien. I den forbindelse arrangerte NVE pressekonferanse, og der var NVE-sjefen veldig opptatt av å begrunne hvorfor de legger frem sine forslag..

- I motsetning til mye annet felles infastruktur så er ikke strømnettet finansiert over skattesedelen, men av brukerne, sier Lund.

Han legger til at det er snakk om store beløp, og at det derfor er veldig viktig at nettleien er innordnet på en måte som gjør at strømnettet utnyttes best mulig.

- Det er ikke småpenger det er snakk om. Nettet koster oss 27 milliarder, nesten halvparten av Forsvarsbudsjettet, og den regningen er på vei opp, sier Lund.

Han viste til at det pågår en en elektrifisering av samfunnet, og at det fører til økt strømforbruk. Det påvirker imidlertid strømnettet enda mer enn bare selve strømforbruket.

Det som øker enda mer enn selve kraftforbruket er effektforbruket

Kjetil Lund

- Våre anslag peker mot at kraftforbruket vil øke markant i åren fremover. Det som øker enda mer enn selve kraftforbruket er effektforbruket, det at stadig flere av oss bruker mye strøm samtidig, sier Lund.

Han trakk frem elbiler, elbusser, elferger og elektriske lastebiler som eksempler på elektrifiseringstiltak som vil føre til økt effektforbruk.

- Dette kan vi løse, for eksempel med å peise på og bygge mer nett. Det er en mulig strategi, men det er gode argumenter mot den strategien, sier Lund.

Det å bygge ut strømnett er dyrt, tidkrevende og det medfører ofte naturinngrep av sorten som ikke er spesielt populære blant nordmenn flest. Her viser han til NVE's erfaringer fra vindkraftdebatten.

- Naturinngrep er et relevant argument i ordskiftet i Norge, sier Lund.

Det er likevel kostnadene som trolig blir det viktigste argumentet.

Det er fryktelig dyrt å bygge nett, og husk at vi betaler det selv

Kjetil Lund

- Det er fryktelig dyrt å bygge nett, og husk at vi betaler det selv, sier Lund.

Han mener derfor at det er viktig å ha en nettleie som gir de riktige insentivene, slik at strømnettet kan utnyttes bedre. De vil i såfall sørge for at investeringene - og dermed nettleien - holdes så lav som mulig.

- De gode nyhetene er at nettet vårt ikke er under press hele tiden. Hvis vi greier å flytte lett flyttbart forbruk vekk fra de øverste toppene så er det ikke så mye som skal til for å spare oss store utgifter fremover, sier Lund.

Når det gjelder det konkrete forslaget, så er det ikke ett forslag som legges frem. NVE har utarbeidet noen prinsipper for hvordan det kan gjøres, og i praksis er det snakk om tre modeller som nettselskapene kan innføre:

  • Målt effekt: Kunden betaler for den høyeste daglige forbrukstoppen (døgnmaks).
  • Abonnert effekt: Kunden betaler for den nettkapasiteten kunden normalt bruker. Når du bruker mer kapasitet enn dette, betaler du noe ekstra.
  • Sikringsdifferensiert nettleie: Kunden betaler ut ifra hvor stort forbruk kunden kan ha på en gang

Forslaget om målt effekt går på at den effektive nettleien regnes ut med utgangspunkt i den timen der man bruker mest strøm, men at det kun avgjør nettleien for det enkelte døgnet.

Den timen i døgnet du tar ut mest effekt danner grunnlag for nettleien den døgnet

Kjetil Lund

- Den timen i døgnet du tar ut mest effekt danner grunnlag for nettleien den døgnet, sier Lund.

Det betyr i såfall at effekten ikke blir så stor for resten av måneden om man en enkelttime i et enkeltdøgn har unormalt høyt strømforbruk.

Denne modellen ligner litt på det deler av næringslivet har i dag, men de har gjerne en slik makspris på månedsbasis og da blir utslagene større.

NVE ser for seg å gi både nettselskapene og strømkundene god tid på å tilpasse seg. De ser for seg en gradvis innføring fra 2022 til 2027.

- Jeg synes det er et godt og velbalansert forslag vi har lagt frem, sier Lund.

Han viser til at NVE har regnet seg frem til at endringene vil bli små for de aller fleste, og at det er få som vil merke en endring i nettleien på mer enn 10 prosent.

Vi gjør dette for at nettleien din over tid skal bli lavere

Kjetil Lund

- Vi gjør dette for at nettleien din over tid skal bli lavere, sier Lund.

Forslagene ble lagt ut på høring i dag, og høringsfristen er er 4. mai.

Her kan du laste ned og lese forslagene.

Powered by Labrador CMS