Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

– NVE må tenke nytt om nettariffer

16 organisasjoner ber NVE droppe forslaget om effekttariffer.

Publisert

NVE har for tiden et forslag til nye tariffer for nettleien ute på høring. Der foreslår de å innføre effekttariffer for å gi forbrukerne insentiver til å spre strømforbruket sitt litt jevnere ut for å hindre at alle bruker maksimalt med strøm samtidig.

Strømnettet og strømmarkedet er et spesielt marked ettersom strømmen må produseres og brukes samtidig. Hvis den ubalansen blir for stor, vil strømnettet bryte sammen og det blir strømbrudd. Det betyr at strømnettet må bygges ut for å tåle den maksimale belastningen, og det blir dyrt.

Hvis man derimot kan spre forbruket mer jevnt utover trenger ikke kapasiteten å bygges ut like mye, og dermed blir det billigere og lavere kostnader som må fordeles utover strømnettets brukere gjennom nettariffer og nettleie.

Samtidig er det ikke bare enkelt å innføre et nytt prisregime for nettleien. NVE har forsøkt tidligere, men måtte da forkaste sitt forslag til å innføre effekttariffer. Tidligere i år la de frem et nytt forslag, men også det møter kraftig motstand.

I en pressemelding forteller 16 organisasjoner at de har skrevet et felles brev der de skriver at NVE's forslag i liten grad vil bidra til mer effektiv utnyttelse av strømnettet.

– Vi mener dette i liten grad vil skjer, blant annet fordi forslaget i praksis betyr at energileddet blir lavt. Dette hindrer tariffer som motiverer til å bruke strøm i perioder med mye ledig kapasitet, for eksempel ved å lade elbil om natten, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Dagens nettleie er i praksis delt i to deler: fastleddet og energileddet. Fastleddet er en fast sum uavhengig av hvor mye strøm som brukes, mens energileddet er en betaling per forbrukte kilowattime (kWh).

Med NVE's tilnærming vil nettleien med det nye forslaget i større grad reflektere de reelle kostnadene ved å bygge og drifte strømnettet ettersom de i stor grad er faste uavhengig av hvor mye strøm som brukes totalt sett.

Samtidig vil dette gi høyere nettleie for forbrukere med boliger som har et lavt forbruk, mens de med store boliger og høyt forbruk kan oppleve lavere nettleie.

– Det kan også slå uheldig ut for forbrukere som har investert i enøk-tiltak og lokal energiproduksjon som solceller, sier Hagemoen.

Han poengterer at mange enøk-tiltak er langsiktige investeringer som eierne vil få mye mindre igjen for.

– Dessuten vil forslaget gjøre det mindre interessant i å investere i nye tiltak som kan spare strøm, mener Hagemoen.

NVE vil beholde et svært upopulært alternativ

NVE foreslår at nettselskapene skal ta betalt for nettleie etter én av tre alternative modeller for nye nettariffer:

 • Målt effekt (døgnmaks)
 • Sikringsstørrelse
 • Abonnert effekt.

– Ingen av disse tre alternativene motiverer til å flytte forbruket; høyt forbruk straffes like mye uansett om det skjer i «rushtiden» eller når det er god kapasitet, poengterer Hagemoen.

Forslaget om abonnert effekt er i stor grad likt med NVE's tidligere forslag som ble forkastet.

– Den er vanskelig å forstå, og krever avansert styring som i liten grad finnes på markedet, forklarer Hagemoen.

De 16 organisasjonene bak brevet anerkjenner at det å betale ut fra sikringsstørrelse er enkelt å forstå, men de mener at det motiverer ikke til å senke eller flytte forbruket.

Kritikken mot de andre modellene går på at de er for kompliserte. De er spesielt kritiske til at ulike ulike nettselskap kan velge ulike modeller. Det kan bli mange varianter ettersom det er over 120 nettselskaper i Norge, og det ka gjøre det vanskelig for leverandørindustrien å følge opp med å utvikle gode løsninger.

– Først med én felles modell blir det interessant for leverandører å utvikle produkter for laststyring, sier Hagemoen.

Han og de andre organisasjonene mener NVE må tenke nytt.

– Vi trenger tydelig informasjon om hvordan vi kan være smarte strømkunder – ikke uforståelige prismodeller, sier Hagemoen.

Her kan du laste ned og lese brevet.

De 16 organisasjonene bak brevet:

 • Huseiernes Landsforbund
 • Norske Boligbyggelags landsforbund
 • OBOS
 • Forbrukerrådet
 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF
 • Norsk elbilforening
 • Norges Automobil-forbund
 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Byggevareindustrien
 • Elektroforeningen
 • Solenergiklyngen
 • Norsk Solenergiforening