Strømmåler. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmåler. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- De planlagte endringene vil svekke motivasjonen for å spare strøm

Flere organisasjoner med kritikk til NVEs forslag til effekttariffer.

Publisert

Under et webinar i dag om nettleie, tok flere aktører til orde for at forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) til effekttariffer ikke må vedtas slik de foreligger nå. Arrangør av webinaret var Solenergiklyngen - i samarbeid med Huseierne, NBBL, OBOS, Naturvernforbundet, ZERO, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, NAF, Nelfo, Norsk varmepumpeforening, Byggevareindustrien, Elektroforeningen og Norsk Solenergiforening.

Bakgrunnen for webinaret var de nye forslaget til forskrift for nye nettariffer som nå er ute på høring. I forslaget legges det opp til at strømkunder skal motiveres til å redusere effektbruk og flytte strømforbruket sitt til tider på døgnet med ledig nettkapasitet.

- Helt uforståelig budskap

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik i Huseierne er tydelig kritisk til effekttariff-forslaget, og understreker at de i første rekke taler på vegne av forbrukerne.

NVEs forslag til ny nettariffer i liten grad bidra til å utnytte strømnettet vårt mer effektivt

Linda Ørstavik

- NVEs forslag til ny nettariffer i liten grad bidra til å utnytte strømnettet vårt mer effektivt. De planlagte endringene vil svekke motivasjonen for å spare strøm og er i klar konflikt med norske klimamålsettinger, sier hun.

Huseierne mener at kampen om strømregningen står nå.

- Ved å innføre en nettleiestruktur som innebærer at den delen jeg kan påvirke gjennom eget forbruk, reduseres fra 70 til 10 prosent, sitter vi igjen med en nettleie som er nesten helt løsrevet fra hvor mye strøm jeg bruker. Det er faktisk et helt uforståelig budskap for oss forbrukere som er lært opp til å per kilowattime. Vi har nemlig ikke noe forhold til effekt, mener Ørstavik.

- Kan trygt konkludere med at effektariffer ikke fungerer

Arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo, som blant annet organiserer elektro-, ekom- og heisbedrifter, og fagsjef for næringspolitikk, Andreas Strømsheim-Aamodt mener det er et problem at dagens forslag baserer seg på en gjennomsnittskunde.

Fordi forbrukerne har individuelle effekttopper på helt ulike dager og tidspunkt, så blir ikke den aggregerte gevinsten så stor med effekttariffer

Andreas Strømsheim-Aamodt

- La oss nå forutsette at RMEs nye nettleie innføres og den motiverer kunden til å redusere sine individuelle effekttopper med hele 20 prosent. Hva skjer da med dette forbruket? Nesten ingenting. Fordi forbrukerne har individuelle effekttopper på helt ulike dager og tidspunkt, så blir ikke den aggregerte gevinsten så stor med effekttariffer. Så med dette kan man trygt konkludere med at effekttariffer ikke fungerer, sier han.

Han mener et alternativ er å bruke en «Time of Use»-tariff - siden forbruket er forutsigbart.

- La oss anta at vi gjennom en tidsdifferensiering av nettleien motiverer husholdningene til å øke forbruket med 10 prosent i perioder med lav nettbelastning og redusere behoved med 10 prosent i perioder med høy belastning. Hva ville skjedd da? Jo, da endrer vi forbruket målrettet på en måte som øker nettutnyttelsen. Og i dette eksempelet gir Time of Use-tariffen en ti ganger så høyt redusert forbruk i topplast-timen enn det NVEs forslag gir, mener Strømsheim-Aamodt.

Også Naturvernforbundet, Obos, Glitre Energi og Nett holdt innlegg på dagens webinar og til slutt fikk man også høre fra tre politikere som sitter i Energikomiteen på Stortinget; Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (Ap) og Lars Haltbrekken (SV).