Bård Baardsen er rådgiver i Norsk Varmepumpeforening.
Bård Baardsen er rådgiver i Norsk Varmepumpeforening.

- OED trenerer energieffektivisering

Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening reagerer på at enøk-tiltak ikke prioriteres av Olje- og energidepartementet (OED).

Publisert

En tydelig stemme i energidebatten på sosiale medier, er Bård Baardsen, som til daglig jobber som rådgiver i Norsk Varmepumpeforening. Blant annet har Baardsen og Norsk Varmepumpeforening vært kritisk til effekttariffene foreslått av NVE.

- Vi har først og fremst vært imot effekttariffene fordi de foreslåtte modellene var for kompliserte og uforståelige. Når man først skal gjøre en slik omlegging, er det viktig at det blir forståelig og enkelt.

Når man først skal gjøre en slik omlegging, er det viktig at det blir forståelig og enkelt.

Han forteller at det er en gruppering av ulike organisasjoner som har jobbet sammen for å gi innspill til nye nettariffer.

- Det er en gruppering som har jobbet sammen med dette, med representanter for miljøorganisasjoner, organisasjoner for forbrukerinteresser og bransjeforeninger som enten jobber med energieffektivisering, solenergi og elbillading. Alt dette kan rammes negativt av det NVE foreslår. Forbrukerorganisasjoner er skeptiske til at det skal bli mindre lønnsomt å drive med energieffektiviserende tiltak, mens miljøorganisasjonene ser at vi trenger mer energieffektivisering for å kunne nå klimamålene, sier han.

Spesielt modellen som NVE sendte på høring i 2020 mener Baardsen er en uheldig løsning.

Argumenter om at man trenger ulike modeller fordi man trenger lokal tilpasning i nettet, er et veldig dårlig argument når det er så stor forskjell på selskapene.

- Den la opp til at nettselskapene kunne gjøre nærmest som de ville. Det er vi veldig skeptisk til. Det blir umulig å se hvilke konsekvenser det får. Hvis nettselskapene valgte feil modell, ville det kunne få veldige negative konsekvenser. Man bør ha én modell for hele landet, dette er komplisert nok fra før av for kundene, som allerede har strøm, nettleie og avgifter å forholde seg til. Argumenter om at man trenger ulike modeller fordi man trenger lokal tilpasning i nettet, er et veldig dårlig argument når det er så stor forskjell på selskapene, sier han til enerWE.

- Vi har ventet i det uendelige

Baardsen har også reagert på at man i liten grad har hatt en helhetlig satsing på energieffektiviserende tiltak i Norge.

- Det er jo sånn at alle prater fint om enøk og energieffektivisering, men når det kommer til konkrete tiltak, får man det tydeligvis aldri på plass. Det finnes ingen ordentlig plan, men det er kun litt småting som gjøres her og der.

Han mener at på dette området har vi mye å lære av våre europeiske naboland.

- Alle andre land rundt oss i Europa jobber systematisk på dette feltet, og oppnår ganske gode resultater. Alle EU-land har hatt et mål om energieffektivisering helt siden 2008 og jobbet systematisk for å nå det målet. Våre nordiske naboland er blant de flinkeste i klassen, og når det er diskusjoner internt i EU, er de pådrivere om at EU skal være ambisiøse. I Norge venter og venter vi. Vi har ventet i det uendelige, sier han oppgitt.

I Norge venter og venter vi. Vi har ventet i det uendelige.

Dette har resultert i at Norge nå sakker alvorlig akterut.

- Nå ligger vi så langt bak EU - flere sykluser. For eksempel har Norge kun implementert EUs første bygningsdirektivet fra 2003, mens EU har innført det tredje direktivet fra 2018. Det er jo helt håpløst, sier han.

Mener Olje- og energidepartementet må ta ansvar

Baardsen mener å vite at det spesielt er ett offentlig organ som må ta ansvar for at lite blir gjort;

- I 2016 ble det vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg. Vi har ventet på at det skulle komme en plan for det, men det blir trenert av Olje- og energidepartementet. Jeg plasserer det ansvaret der.

Denne uken ble det kjent at Enova avvikler alle tilbud som har vært til byggsektoren - som har hatt tradisjonell energieffektivisering som mål.

- De mener at nå går det av seg selv, noe vi er helt uenige i. Mange bedrifter som jobber med varmepumper, solenergi og energieffektivisering opplever at de jobber i et svært krevende marked, og flere bedrifter har blitt tvunget til å permittere ansatte. Dette er ønsketenkning fra Enova, sier han.

Powered by Labrador CMS