- 90 prosent av kundene vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell på strømregningen

Interesseorganisasjonen Energi Norge støtter NVE's forslag til effekttariffer, og mener de er nødvendige.

Publisert

I dag la NVE frem sine forslag til ny innretting av nettleien. Interesseorganisasjonen Energi Norge skriver i en pressemelding at de støtter omlegging av nettleien.

– For å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, må vi premiere strømkunder som jevner ut forbruket sitt gjennom døgnet, uten at det skal gå ut over komfort eller sikkerhet. Det gjør at vi kan redusere investeringene i nettet og dermed holde nettleien lavere for alle strømkunder. Derfor hilser vi en ny nettleie velkommen, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge.

NVE foreslår tre modeller som alle har det til felles at effekt (samtidig strømbruk) vektlegges sterkere enn i dag:

  • Abonnert effekt: Kunden betaler et månedlig fastledd for tilgang til en viss kapasitet i nettet, altså en øvre grense for hvor mye strøm som kan brukes samtidig. Ved bruk av kapasitet over denne grensen, betales en høyere pris per kilowattime.
  • Målt effekt: Kunden betaler i tillegg til fastledd og energiledd også for et effektledd. Dette beregnes ved å måle timen med maksimalt effektuttak hver dag, og regne et gjennomsnitt for måneden.
  • Sikringsbasert nettleie: Likner på abonnert effekt, forskjellen er at kunden får en fysisk begrensing på hvor mye kapasitet som kan brukes samtidig gjennom størrelsen på hovedsikringen.

NVE foreslår at omleggingen skal skje gradvis mellom 2022 og 2027. Det gir strømkundene tid til å forberede seg.

For de fleste vil energileddet i løpet av overgangsperioden bli vesentlig lavere enn i dag. I tillegg kan det innføres et påslag på energileddet i de timene nettet er høyest belastet.

– Modellene som NVE foreslår vil gjøre det rimeligere å bruke nettet når det er god kapasitet, og litt dyrere når det er "rushtid". Folk flest – det vil si 90 prosent av kundene – vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell på strømregningen. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men vi trenger ikke koke poteter, vaske klær og lade elbilen samtidig, påpeker Lind.

Energi Norge er opptatt av at endringene må gi de ønskede besparelsene i strømnettet og oppleves rettferdig, uten at det blir mer komplisert å være strømkunde. Derfor må både myndighetene og nettselskapene gjøre en grundig informasjonsjobb. Ny smarthus-teknologi vil kunne hjelpe kundene til å tilpasse seg den nye nettleien. Dette er allerede tilgjengelig for lading av elbiler.

Vi trenger ikke koke poteter, vaske klær og lade elbilen samtidig

Kristin Lind

– For forbrukerne er det ikke noe nytt at priser varierer etter kapasitet og tilgjengelighet. Det kjenner vi allerede fra bestilling av fly, hotell, kinobilletter og fra strømprisen. Folk flest blir stadig mer bevisste på hvordan de kan bruke energi smartere og mer miljøvennlig, sier Lind.

Lind understreker at nettselskapene ikke har økonomisk egeninteresse i omleggingen.

– Myndighetene har satt et tak på hvor mye nettselskapene kan tjene. Dersom prisen stiger noen timer i døgnet eller i uken, må den gå ned på andre tider. Målet vårt er å kunne levere strøm til en klimavennlig omstilling av Norge, uten at nettkostnadene går i været for kundene, sier Lind.