Tester ut ny nettleie på 10.000 strømkunder

- Nå får vi testet både nye tariffer og hvilke budskap som når fram.

Publisert

Nettselskapet Elvia forteller i en pressemelding at de kjører et pilotprosjekt der de tester to nye modeller for nettleien.

Bakgrunnen er at nettet må bygges for å tåle maksimalbelastningen når strømforbruket er på sitt høyeste, og at det ville blitt billigere hvis man isteden hadde klart å jevne ut strømforbruket. Det ville igjen ført til lavere nettleie for strømkundene.

Dette er også årsaken til at NVE og Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil innføre nye modeller for beregning av nettleie.

1. november startet Elvia en pilot med 10.000 kunder for å teste nye prismodeller og kundenes reaksjoner før utrulling finner sted til sommeren.

Det har kanskje vært litt typisk for bransjen at vi bare kjører ut en løsning uten å forklare kunden hvorfor vi gjør det

Lene Ljødal

– Det har kanskje vært litt typisk for bransjen at vi bare kjører ut en løsning uten å forklare kunden hvorfor vi gjør det. Nå får vi testet både nye tariffer og hvilke budskap som når fram, sier Lene Ljødal, ansvarlig for kundekommunikasjon i Elvia.

De fleste husholdningskunder vil ikke oppleve store endringer i nettleien, men siden målet er å styre forbruk vekk fra «toppene», ligger det klare prisinsentiver i de nye modellenes energiledd.

Lene Ljødal er ansvarlig for kundekommunikasjon i nettselskapet Elvia.
Lene Ljødal er ansvarlig for kundekommunikasjon i nettselskapet Elvia.

I piloten tester Elvia ut to beregningsmodeller:

  • Nettleie Dag&Natt
  • Nettleie Rush&Ro.

Begge modellene har ulik prising av energileddet på ulike deler av døgnet. Det betyr at strømforbruket blir dyrere når det er trangt i strømnettet, og billigere når etterspørselen er lav.

Det var viktig for oss at modellene fikk navn som var tydelige og enkle å forstå for kunden

Lene Ljødal

– Det var viktig for oss at modellene fikk navn som var tydelige og enkle å forstå for kunden. Derav navnene Dag&Natt og Rush&Ro. De fleste har et forhold til rushtid, og synes vel som oss at det er den strake motsetningen til fred og ro, sier Ljødal.

Nettleie Dag&Natt er delt opp i to ganger to deler. Hele året vil det være litt dyrere å bruke strøm på dagen (06-22), enn på natten (22-06). I tillegg deles året opp i sommer og vinter. I helgen er det samme pris som hverdag natt.

Nettleie Dag&Natt

Nettleie Dag&Natt Sommer Vinter
Energiledd hverdag, kl. 06-2227,65 øre/kWh71,70 øre/kWh
Energiledd natt og helg*25,15 øre/kWh28,90 øre/kWh
Fastledd Innlandet200 kr/mnd200 kr/mnd
Fastledd Oslo/Viken115 kr/mnd115 kr/mnd

Helg er hele lørdag, søndag og offentlige fridager. Sommer er fra april til og med oktober. Vinter er fra november til og med mars.

Nettleie Rush&Ro har en prismodell med fargekodede prispunkter. Akkurat som i trafikken, er det rushtider i strømnettet. Om vinteren er døgnet delt opp i tre deler det lønner seg å tilpasse forbruket etter.

Nettleie Rush&Ro vinter

Nettleie Rush&Ro Vinter
Energiledd hverdag (kl. 08-12 og 16-20)84,70 øre/kWh
Energiledd hverdag (kl. 06-08, 12-16 og 20-22)58,05 øre/kWh
Energiledd natt og helg*28,90 øre/kWh
Fastledd Innlandet200 kr/mnd
Fastledd Oslo/Viken115 kr/mnd

På sommeren har Rush&Ro to ulike prispunkter.

Nettleie Rush&Ro sommer

Nettleie Rush&Ro Sommer
Energiledd hverdag, kl. 06-2227,65 øre/kWh
Energiledd natt og helg*25,15 øre/kWh
Fastledd Innlandet200 kr/mnd
Fastledd Oslo/Viken115 kr/mnd

– Målsettingen med piloten er å teste ut hvordan kundene reagerer og responderer. Historisk har ikke nettselskapene vært gode på kundedialog. Denne piloten er et ærlig forsøk på å bli bedre, sier Ljødal.

Powered by Labrador CMS