NVE-rapport: halvparten er villig til å flytte litt av strømforbruket for å redusere strømregningen

Publisert

NVE har undersøkt hva forbrukerne mener om kraftbransjen og hvordan de forstår av kraftmarkedet. Ifølge undersøkelsen er over halvparten av de spurte åpne for å flytte litt av strømforbruket sitt for redusere strømregningen-

- Det er gledelig at forbrukerne er villige til å flytte litt av strømforbruket sitt. Dette kan spare strømkundene for store kostnader ved at behovet for nyinvesteringer i nettet reduseres. Gjennom vårt forslag om å innføre effekttariffer, ønsker vi å stimulere forbrukerne til å jevne ut forbruket over døgnet, for eksempel ved å lade elbil når annet forbruk i husholdningen er lavt, sier Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE, i en pressemelding.

Sentio Research AS har på vegne av NVE spurt et representativt utvalg om hva de mener og kan om kraftmarkedet. De har også gjennomført dybdeintervjuer og fokusgrupper.

Undersøkelsen viser at forbrukerne generelt er opptatt av miljø, og av å spare strøm, men til syvende og sist er det pris som er avgjørende når strømkundene bestemmer seg for hvilken kraftavtale de velger.

I dag har mange nettselskap og kraftleverandører i samme konsern, likt navn og logo. Rapporten viser at forbrukerne er forvirret når det gjelder hvilke oppgaver nettselskapene og kraftleverandørene har. Nettselskaper og kraftleverandør forveksles ofte.

- Vi ønsker at kunnskapen om nettselskapenes monopolvirksomhet og kraftleverandørenes konkurranseutsatte virksomhet, skal bli bedre. Dette skal vi se nærmere på blant annet i forbindelse med innføringen av nye regler om navn, logo og markedsføring, understreker Sanderud.

Om lag 1200 personer deltok i Sentios undersøkelse, som ble gjennomført i oktober – november i fjor.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS