Dette er effekttariffene som sameier og borettslag må forholde seg til.
Dette er effekttariffene som sameier og borettslag må forholde seg til.

- Effektleddet avregnes etter det høyeste energiforbruket i løpet av en klokketime per måned

Slik fungerer effektprising for borettslag og sameier.

Publisert Sist oppdatert

Strømmarkedet er litt spesielt fordi det er et marked der varen må produseres og forbrukes på samme tid. Det betyr at strømnettet må bygges ut for å tåle maksimalbelastningen. Hvis det ikke klarer det, bryter strømnettet sammen, og da blir det strømbrudd.

Kostnadene knyttet til utbygging og drift av strømnettet belastes den delen av strømregningen som kalles nettleien.

I dag betaler private strømkunder for strømforbruket og nettleien uten å måtte forholde seg til hva som er det maksimale strømforbruket.

Det vil imidlertid bli endret etterhvert. NVE har allerede hatt et utkast til effektprising på høring, og selv om det første forslaget ble forkastet, er de i gang med å utarbeide nytt forslag til effekttariff også for vanlige strømkunder i privatmarkedet.

For store bedriftskunder er ikke effekttariffer noe nytt. De har måttet betale for effektuttak en stund allerede. Det betyr at de i tillegg til å betale for selve strømmen som brukes, også må betale en tariff som avhenger av hvor høyt strømforbruket er på sitt høyeste.

Selv om dette stort sett angår bedrifter og profesjonelle organisasjoner, er effekttariffer en problemstilling som også enkelte privatpersoner må forholde seg til allerede nå.

Én av våre lesere, Jon Reidar Hammerfjeld, er leder i et sameie. I et brev fra Hafslund Nett har han og sameiet fått beskjed om at de fra og med 1. august må betale effekttariff. Brevet beskrev et kostnadssystem han som vanlig privatperson hadde store utfordringer med å forstå, og hva som blir konsekvensene.

Utfordringen er at det er vanskelig å forstå hvordan dette slår ut, om det faktisk vil føre til store ekstrautgifter eller ikke

Jon Reidar Hammerfjeld

- Utfordringen er at det er vanskelig å forstå hvordan dette slår ut, om det faktisk vil føre til store ekstrautgifter eller ikke, sier Hammerfjeld til enerWE.

I brevet spesifiseres det en fast månedlig avgift, et effektledd med tre forskjellige priser avhengig av årstid, og et energiledd som varierer avhengig av om det er vinter eller sommer.

Den faste månedlige avgiften er enkel å forstå. Den utgjør 349 kroner per måned, og er en fast avgift per anlegg.

Dette brevet fikk sameiet fra Hafslund Nett.
Dette brevet fikk sameiet fra Hafslund Nett.

Energileddet er også gjenkjennelig for de som følger med på strømregningen. Der betales det en avgift per forbrukte kWh slik man gjør med vanlig nettleie på en privat bolig. Forskjellen her er at det er en pris på sommeren og en på vinteren. I de fem vintermånedene fra november til mars betales det 7 øre/kWh, mens det i sommermånedene april til september betales en avgift på 3,9 øre/kWh.

Effektleddet oppgis å være en pris som betales per kW/måned. Den er på 150 kroner i vintermånedene desember til februar, 80 kroner i mars og november, og 23 kroner i perioden fra april til oktober.

Det mest spesielle med effektleddet er imidlertid ikke at det prises veldig forskjellig avhengig av årstid, men at det tar utgangspunkt i det høyeste forbruket.

Effektleddet avregnes etter det høyeste energiforbruket i løpet av en klokketime per måned

Morten Schau

- Effektleddet avregnes etter det høyeste energiforbruket i løpet av en klokketime per måned, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett, til enerWE.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett forteller at effektleddet baseres på timen med høyest strømforbruk i løpet av fakturamåneden.
Kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett forteller at effektleddet baseres på timen med høyest strømforbruk i løpet av fakturamåneden.

Det betyr at den ene timen der det brukes mest strøm, er timen som avgjør hvor mye effektleddet utgjør den måneden. Det gjøres ved å multiplisere det høyeste forbruket med satsen som er oppgitt for måneden det er snakk om.

Da spiller det ingen rolle om den timen var et unntak hvor strømforbruket var mange ganger høyere enn resten av måneden, eller om de andre timene hadde nesten like høyt strømforbruk.

Dette er da også poenget med effektprising. Nettselskapene må bygge ut strømnettet for å tåle den maksimale belastningen, og hvis kundene blir flinkere til å fordele strømforbruket utover slik at toppene ikke blir så høye, så blir ikke investeringskostnadene høyere enn nødvendig.

Det at effektprisen er så mye høyere på vinteren har også sin naturlige forklaring i at Norge har et mye høyere strømforbruk på vinterstid fordi vi bruker strømmen til oppvarming.

Effektprisene er vinterdominerte, og skal stimulere kundene til å jevne ut effektbelastningen sin i vintermånedene

Morten Schau

- Effektprisene er vinterdominerte, og skal stimulere kundene til å jevne ut effektbelastningen sin i vintermånedene. Det kan for eksempel innebære å sørge for at strømbruken til de mest fleksible lastene legges til andre tider av døgnet enn de mindre fleksible belastningene. Poenget er således å gi incitamenter til å jevne ut strømbruken over døgnet, sier Schau.

Det er åpenbart både fornuftig og nødvendig for nettselskapet, men det er samtidig ikke så lett for sameiet å forholde seg til.

Jon Reidar Hammerfjeld leder et sameie som nå må betale effekttariff.
Jon Reidar Hammerfjeld leder et sameie som nå må betale effekttariff.

- Vi forstår Hafslunds ønske, men vårt strømforbruk handler bare om oppvarming, og der har vi gjort det vi kan ved å installere en bergvarmepumpe. Vi har ingen virkemidler for å påvirke effektforbruket egentlig. Det er styrt av været, sier Hammerfjeld.

Samtidig ser han at det kan bli mulig å gjøre noe med deler av strømforbruket.

- Når det er sagt, vil det kunne ha effekt når vi får inn elbil-ladere, at vi da ikke vil la disse lade når forbruket er på det høyeste i døgnet, sier Hammerfjeld.

For Hammerfjeld og sameiet var det også en overraskelse å plutselig få beskjed om at det ble effektprising - etter å ha forhold seg til vanlig nettleie over lengre tid.

Hafslund Nett forklarer at det ikke er de som nettselskap som kan bestemme hvem som får effekttariffer og hvem som slipper.

- Vi har ikke anledning til særbehandle enkelte kunder, kravet er derfor obligatorisk for alle som overstiger de grensene som er satt, sier Schau.

På spørsmål fra enerWE om det er mange borettslag og sameier som nå har fått tilsvarende brev, forteller Hafslund Nett at det ikke er snakk om noen massutsendelse av slike varsler.

- Dette kravet har vært gjeldende i en årrekke, og det er ikke gjort noen endringer rundt dette nå. Av og til oppdages det imidlertid enkelte anlegg som er tilordnet feil tariffgruppe, og i slike tilfeller blir det ryddet opp i dette slik at de blir tilordnet riktig tariffgruppe, sier Schau.

Disclaimer: enerWE gjør oppmerksom på at Jon Reidar Hammerfjeld jobber i Publish Lab, selskapet som leverer publiseringssystemet Labrador som enerWE bruker som CMS. Artikkelen er skrevet uavhengig av dette, og vi anser at dette er en problemstilling som bør være interessant for flere av våre lesere.

Powered by Labrador CMS