Oslo  20140630.Oslo sentrum og indre Oslofjord sett fra Grefsenkollen.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20140630.Oslo sentrum og indre Oslofjord sett fra Grefsenkollen.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bedre luftkvalitet i hele landet i fjor

Publisert

Målingene av luftforurensing i Norge i 2017 viser lavere nivåer enn året før over hele landet. Eneste unntak er én målestasjon i Oslo.

I 2016 var det seks steder som hadde høyere luftforurensning enn minimumskravene, mens i Oslo var det kun målestasjonen i Bygdøy allé som i fjor hadde et høyere årsgjennomsnitt enn grensen.

Årsgjennomsnittet i 2017 viser 41 mikrogram nitrogendioksid (NO2) per kubikkmeter luft på målestasjonen i Bygdøy allé, noe som så vidt overskrider grensen på 40 mikrogram. Samtidig er dette det laveste nivået som er målt i Oslo på over ti år. Det samme gjelder målingene for Bergen, som i fjor lå på 35 mikrogram.

Til sammenligning var det fire målestasjoner i Oslo som lå over grensen i 2016, og det høyeste nivået var da på 55 mikrogram per kubikkmeter luft.

– Oppmerksomheten om helsefarene som følge av lokal luftforurensning har økt de siste årene. Mange kommuner gjør mye for å redusere problemet, og de har fått nye virkemidler fra staten som kan bidra til å bedre den lokale lufta, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Den foreløpige oppsummeringen av luftkvaliteten er kvalitetssikret i kommunene, men skal gjennomgås på nasjonalt nivå før de oversendes det europeiske miljøbyrået EEA.

I Norge er det først og fremst nitrogendioksid og svevestøv som forringer den lokale luftkvaliteten. Hovedkilden til utslipp av nitrogendioksid (NO2) er veitrafikken.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS