Det gasser seg på Julius

Publisert

Statoil og Total E&P bekrefter nytt funn.

Statoil og Total E&P Norge kan melde at de fant gass i Julius-prospektet i Nordsjøen. Brønnen er boret om lag 17 kilometer nordøst for Ekofisk-feltet og like ved King Lear-funnet i sørlig del av Nordsjøen.

Opptil 75 millioner fat

Oljeriggen Maersk Gallant stod bak boringen og skal nå til PL 018 for å gjøre brønnarbeid på Eldfisk-feltet i Nordsjøen.

Statoil anslår volumene i Julius til mellom 15 og 75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen fungerte også som en avgrensingsbrønn for gass- og kondensatfunnet i King Lear-området i 2012. Dataene blir nå analysert. King Lear-volumene forventes å ligge innenfor tidligere kommuniserte anslag på 70-200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Leting i eldre områder gir gevinst

May-Liss Hauknes, Statoils letedirektør for Nordsjøen mener funnet vekker videre interesse for eldre leteområder.

King Lear- og Julius-funnene ligger i et av de mest modne områdene på norsk sokkel - bare 20 kilometer nord for Ekofisk, det første drivverdige funnet som ble gjort på norsk sokkel for 45 år siden. Funnene bekrefter Statoils oppfatning om at selv slike modne områder på norsk sokkel fortsatt har et interessant letepotensial.

Vil starte utbygging

Edward Prestholm, fungerende leder i Statoil for tidligfaseutvikling på norsk sokkel, sier Julius-funnet vil innngå i ressursgrunnlaget for en framtidig utbyggingsbeslutning.

Siden King Lear-funnet har hovedfokus for lisenspartnerne vært å fastslå ressursgrunnlaget i området. Etter de positive resultatene fra Julius-brønnen vil Statoil og Total E&P begynne arbeidet med en utviklingsplan.

Lisensen er fordelt mellom Statoil ASA (operatør med 77.8 prosent eierandel) og Total E&P (22.2 prosent).