Kan hente ut ekstra olje for 20 milliarder fra Edvard Grieg

Lundin Energy øker reserveanslaget nok en gang, og totalt inneholder feltet verdier for 140 milliarder kroner med dagens oljepris.

Publisert

Olje- og energiselskapet Lundin Energy skriver i en pressemelding at de nok en gang klarer å øke reserveanslaget for Edvard Grieg-feltet.

Denne gangen øker de mengden med 50 millioner fat oljeekvivalenter. Med dagens oljepris på 42 dollar fatet tilsvarer det en ekstraverdi på hele 20 milliarder kroner.

Dermed øker den totale utvinnbare mengden olje og gass fra feltet til 350 millioner fat. Det er en reserveøkning på hele 90 prosent siden utbyggingsplanen ble overlevert i 2012. Da var anslaget 183 millioner fat. Totalt tilsvarer verdiene nå 140 milliarder kroner med dagens oljepris.

- Den betydelige reserveøkningen skyldes grovt sett to forhold: Et reservoar med bedre egenskaper enn vi regnet med i utgangspunktet, og dyktige folk som helt siden starten kontinuerlig har forbedret forståelsen av reservoaret, forfulgt oppsider og optimalisert planene for å kunne utnytte ressursene i feltet maksimalt, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoarutvikling i Lundin Energy Norway.

Det er Lundins strategi å samle inn omfattende mengder dynamiske data gjennom pilot- og avgrensningsbrønner. Siden plan for utbygging og drift (PUD) ble levert er det boret 2 pilotbrønner og 3 avgrensningsbrønner.

- Når vi i dag ser hva vi får igjen for investering i datainnsamling kan vi slå fast at de ekstra fatene vi kan produsere er ekstremt lønnsomme, sier Seljebotn.

Oljefelt produserer mest de første årene av levetiden. Dette er en naturlig konsekvens av at andelen vann i brønnstrømmen øker. Da produksjonen fra Edvard Grieg startet regnet man med at oljeproduksjonen ville begynne å avta tre år senere – mot slutten av 2018.

Men fortsatt går produksjonen på innretningen for fullt. Og med produksjonen fra Solveig fase 1 og prøveutvinningen fra Rolvsnes som begge skal knyttes inn til Edvard Grieg, regner man med å kunne utnytte den tilgjengelige kapasiteten på plattformen (den såkalte platå-produksjonen) helt fram til slutten av 2023.

Powered by Labrador CMS