Nordsjøen  20170213.Edvard Grieg-plattformen er naboen til Ivar Aasen-plattformen som ligger mellom Sørlige Vikinggraben og Utsirahøyden i Nordsjøen, omlag 175 km vest for Karmøy.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Nordsjøen 20170213.Edvard Grieg-plattformen er naboen til Ivar Aasen-plattformen som ligger mellom Sørlige Vikinggraben og Utsirahøyden i Nordsjøen, omlag 175 km vest for Karmøy.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tilsynsrapport: Høyt antall strømulykker på Edvard Grieg

Publisert

Kun tilfeldighet og flaks at ansatte ikke er blitt alvorlig skadd. 

Flere ansatte i Lundin Norway som er operatør på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, har vært utsatt for strømulykker, det viser en ny tilsynsrapport fra Petroleumstilsynet (Ptil).

Kun tilfeldig at alvorlige skader ikke har forekommet

Ifølge rapporten er det kun tilfeldigheter som har ført til at ansatte ikke er blitt alvorlig skadd. Ptil opplyser til NTB at det dreier seg om strøm gjennom lavspenningsanlegg med cirka 230 volt eller mer, og at Lundin Norway ikke har vurdert å varsle eller melde ifra om hendelsene til tilsynet.

– Manglende forståelse

– De er varslingspliktige i henhold til regelverket, og dette gjelder jo flere personer som har blitt utsatt for strømulykke på Edvard Grieg. Vi mener dette viser manglende forståelse fra operatøren om varslingsplikt og mulig manglende forståelse av oppfølgingsbehovet overfor mennesker som blir utsatt for strømulykker, sier direktør Inger Anda for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil til NTB.

Ifølge administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway dreier det seg om tre tilfeller i 2015, der ansatte har fått støt.

– Hendelsene resulterte ikke i personskade, men i alle tilfellene ble personene umiddelbart sendt til medisinsk undersøkelse i henhold til prosedyrene. På tidspunktet da hendelsene inntraff, tolket vi regelverket til at disse ikke var rapporteringspliktig, forklarer hun til NTB.

Tolket annerledes

Ifølge Færøvik kom Ptil i februar i år med en fortolkning av regelverket som tilsier at alle slike hendelser skal rapporteres.

– Vi har skjerpet våre interne prosedyrer i henhold til dette. Dersom dette hadde skjedd i dag ville hendelsene blitt rapportert, understreker hun.

Tilsynsrapporten viser Ptils gjennomgang av Lundins elektriske anlegg og ansvarshavende for anleggene på Edvard Grieg-feltet. Under tilsynet som ble utført i perioden 23. mai til 1. juni i år, ble det avdekket i alt fem punkter med alvorlige feil – eller regelbrudd.

Ptil har bedt Lundin om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene innen 16. august.

Powered by Labrador CMS