I helgen var det produksjonsstart på Edvard Grieg

Publisert

- Jeg er glad for at vi har sterke og kompetente leverandørbedrifter i Norge, sier Tord Lien. Det er betydelige ressurser igjen på norsk sokkel.

Et nytt felt startet produksjonen i Nordsjøen lørdag 28. november. Edvard Grieg er operatørselskapet Lundins første store utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

Forventede utvinnbare ressurser fra Edvard Grieg er 29 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (182 millioner fat o.e.), hovedsakelig olje.

Det er Kværner Verdal og Kværner Stord som har bygget henholdsvis stålunderstellet og dekket på den bunnfaste produksjonsinnretningen.

 • Se også videointervju: Adm dir i Lundin takker Aker Solutions, Kværner og Apply Leirvik
 • Oljeministeren skryter

  Tord Lien, Olje- og energiminister (FrP) var tilstede på dagens pressekonferanse.

  - Jeg er veldig glad for at vi har sterke og kompetente leverandørbedrifter i Norge som i partnerskap med Lundin og de andre deltakerne i linsens har klart å få frem prosjektet innenfor planlagt tid og kostnadsrammer. Vi skal være glade for at vi har den type leverandørbedrifter i Norge, sier Tord Lien til enerWE.

  Feltets oppstart skjer i tråd med Plan for utbygging og drift (PUD). Utbyggingskostnadene har økt noe, men økningen ligger innenfor usikkerhetsspennet på pluss/minus 20 prosent i investeringsanslaget i PUD.

  PUD-estimatet var 22,8 milliarder kroner (2015-kroner), mens rapportert investeringsanslag endte på 24,8 milliarder 2015-kroner. Det utgjør en økning på ni prosent.

  - Industrien gjør nå en kjempejobb for å forberede seg på å bli mer lean. Nå må vi som myndigheter opprettholde stabile og forutsigbare rammevilkår, sier Lien. Alle bedrifter må nå jobbe sammen for å få på plass en kostnadsbase som tåler et annet oljeprisnivå enn det vi dessverre har vendt oss til frem mot 2014. Da må vi ta i bruk ny teknologi. Vi må slutte med alt byråkratiet og i sum vil vi klare å opprettholde hundretusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i oljeindustrien.

  - Det er store ressurser igjen

  Edvard Grieg-feltet i utvinningstillatelse 338 ligger på Utsirahøgda, om lag 35 kilometer sør for feltene Grane og Balder. Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning. Oljen blir transportert i en rørledning (EGOP) til Grane oljerør og videre til Sture-terminalen nord for Bergen. Gassen blir transportert i en egen rørledning (UHGP), som er knyttet til rørledningsnettet på britisk side (SAGE).

  - Under markeringen av Edvard Grieg kan vi minne oss selv på at Lundin fant Edvard Grieg og den første havdelen av Johan Sverdrup på et modent felt på norsk sokkel. Det har vært boret på Utsirahøyden i nesten 50 år, og det at det for fire år siden ble gjort betydelige funn viser at det er ressurser igjen på norsk sokkel, sier Tord Lien. Så må vi selvfølgelig lete mer for å finne mer, og derfor jobber regjeringen med å gi industrien tilgang på nytt areal utenfor kysten av Finnmark.

  Samordner Grieg og Aasen

  Da planene for utbygging av Edvard Grieg og nabofeltet Ivar Aasen ble lagt, ble det besluttet at utbyggingsløsningene for disse feltene skulle samordnes. Det innebærer at olje og gass fra Ivar Aasen skal ferdigprosesseres på Edvard Grieg, og derfra sendes videre i de samme transportsystemene. Produksjonen på Ivar Aasen er planlagt å starte sent i 2016. Andre funn i området planlegges knyttet opp mot Edvard Grieg etter hvert som det blir ledig kapasitet.

  Edvard Grieg skal dekke kraftbehovet til Ivar Aasen. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 338 samarbeider med andre rettighetshavere på Utsirahøgda om en felles løsning for kraftforsyning fra land.

Powered by Labrador CMS