Statoil har tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge verdens første flytende vindpark: Hywind pilotpark utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland.
Statoil har tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge verdens første flytende vindpark: Hywind pilotpark utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland.

Etterspørselen etter fornybar energi fortsetter å øke

Publisert

Tusenvis av bedrifter og millioner av husstander i Europa står bak utviklingen.

Etterspørselen etter fornybar energi i Europa, dokumentert med opprinnelsesgarantier (OG), fortsatte å øke i 2015.

- Tallene viser mer enn 8% økning fra 2014, og overstiger 340 TWh. Tusenvis av bedrifter og millioner av husstander i Europa står bak utviklingen – gjennom frivillig kjøp av fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, sier Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ i en pressemelding.

Nederland med sterkest vekst

- Markedet har vist en stabil tilvekst av nasjonale aktører, men er fortsatt dominert av noen land. De fem landene med høyest forbruk av fornybar energi er Tyskland, Sverige, Sveits, Nederland og Italia, sier Lindberg.

Til sammen står de for ¾ av etterspørselen etter fornybar energi i Europa. Nederland er det raskest voksende markedet.

- Fra 2014 til 2015 har etterspørselen økt med hele 12 prosent, og forbruket var mer enn 42,5 TWh i 2015. Tyskland er fortsatt det største markedet, med et totalt volum på 87 TWh i 2015, forklarer Lindberg.

 • Lav strømpris ødelegger for "grønne mål"
 • Samler 20 land

  Markedet for opprinnelsesgarantier vokser stadig i forhold til antall land. Det er nå flere enn 20 land som aktivt deltar i AIB (Association of Issuing Bodies) og som bruker EECS, den felles europeiske markedsstandarden.

  - Norge, Østerrike, Finland, Danmark, Frankrike og Belgia utgjør en gruppe land med en årlig etterspørsel på mellom 10 og 35 TWh, sier Lindberg. Resten av de nasjonale markedene er fortsatt relativt umodne, og sammen representerer de en mindre andel av det totale markedet.

  Enda høyere

  Markedsstatistikken fra AIB inkluderer kun opprinnelsesgarantier basert på EECS-standarden. Det finnes fortsatt land med nasjonale sertifikatsystemer som ennå ikke har implementert EECS-standarden. Disse markedene utgjør til sammen mer enn 100 TWh i etterspørsel og medfører at det faktiske markedsvolumet er over 440 TWh.

  ECOHZ er et fornybar energi-selskap som tilbyr tjenester i Europa, Nord-Amerika og Asia. Selskapet ble etablert i 2002 med støtte fra ni norske kraftselskaper, da under navnet Enviro Energi. I dag har selskapet 12 ansatte, og TrønderEnergi Kraft AS og Eidsiva Vannkraft AS er blant de største eierne.