Olje- og energiministeren på ECC 2019:

Anders Lie Brenna, enerWE
Anders Lie Brenna, enerWE

- Det grønne skiftet kan ikke ha rød bunnlinje for da er det ikke bærekraftig

- Vi skal utvikle Norge som energinasjon.

Publisert Sist oppdatert

enerWE Communication Conference 2019 ble arrangert på Høvik utenfor Oslo denne uken, og der samlet energibransjens kommunikasjonssjefer seg for å dele erfaringer, tanker og perspektiver rundt kommunikasjonen i, samt til og fra energibransjen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg stilte også på konferansen, og i sitt foredrag tok han for seg alt fra vindkraft, strømpriser, olje og gass, vannkraft, skatt og ikke minst samfunnsdebatten rundt alle energispørsmålene.

- Jeg kunne fylt hundrevis av PowerPoint-presentasjoner med kritiske innlegg mot landbasert vind, sier Freiberg.

Han nøyer seg med å noen få, og trekker spesielt frem et morsomt illustrasjonsbilde fra Nasjonal ramme for vindkraft. Der er det to områder i Sør-Norge som er plukket ut som mulige områder for vindkraftutbygging, og det er noen som har lagt til to "ekstra områder" på kartet.

Noen har sagt sin klare mening om Nasjonal ramme for vindkraft ved å legge til en F og en K på kartutsnittet om hvor det kan søkes konsesjon om å bygge ut vindkraft.
Noen har sagt sin klare mening om Nasjonal ramme for vindkraft ved å legge til en F og en K på kartutsnittet om hvor det kan søkes konsesjon om å bygge ut vindkraft.

Olje- og energiministeren slår fast at han forstår frustrasjonen som mange føler, og han påpeker at det å ferdes i norsk natur er en viktig del av den norske folkesjelen. Samtidig mener han at det er viktig at vi klarer å utnytte våre ressurser på en god måte, og at hvis vi skal kunne utvikle oss som fornybarnasjon så må vi bygge ut mer fornybar energi. Det betyr i praksis vindkraft, og den må bygges ut der det er lønnsomt å gjøre det.

- Det grønne skiftet kan ikke ha rød bunnlinje for da er det ikke bærekraftig, sier Freiberg.

Mange peker på flytende havvin, men olje- og energiministeren fastslår at selv om det er kjempespennende og noe Norge absolutt skal satse på, så er det ikke et reelt økonomisk alternativ her og nå.

Vi er fortsatt mange år unna før flytende havvind ute av synet kan konkurrere med vindkraft på land.

Kjell-Børge Freiberg

- Vi må være ærlige. Vi er fortsatt mange år unna før flytende havvind ute av synet kan konkurrere med vindkraft på land, sier Freiberg.

Mange argumenterer også for at vindkraften bør skattlegges hardere og dermed bidra med mer. Til det svarer han at skattepengene inntil nylig gikk motsatt vei når det gjaldt vindkraft. Det er først nylig at vindkraft på land kan bygges ut uten subsidier. Han ser imidlertid ikke bort fra at det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

- Er det noe vi er gode på i dette landet, så er det å diskutere skatt. Det gjør vi jo hele tiden, sier Freiberg.

Som olje- og energiminister er Freiberg statsråd for hele energibransjen, og han jobber både med å fremsnakke og legge tilrette for olje og gass samtidig som han jobber for fornybar energi.

- Veksten i fornybar er svært positiv, men vi vet at veksten ikke vil være nok til å dekke verdens energietterspørsel etter energi på flere tiår, sier Freiberg.

Han mener det blir helt feil å sette en sluttdato for produksjonen på norsk sokkel, og slår fast at eventuelle kutt i norsk produksjon ikke vil være annet enn symbolpolitikk samtidig som det betyr økte utslipp fra andre aktører som ikke har like ren produksjon som den norske.

Her kan du lese hele innlegget til olje- og energiministeren.