Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi bør alle være stolte av denne industrien

Lundin-sjef Kristin Færøvik er stolt av å kalle seg oljearbeider.

Publisert

På enerWE Communication Conference 2019 som i dag arrangeres hos DNV GL på Høvik utenfor Oslo holdt Kristin Færøvik en presentasjon der hun la frem hvorfor olje- og gassbransjen har vært, er og vil forbli svært viktig for Norge i lang tid fremover.

- Dette er en næring som har skapt betydelige verdier til AS Norge, og vi bør alle være stolte av denne industrien, sier Færøvik.

Hun poengterte dette er noe bransjen kommer til å fortsette med også i årene fremover.

- De siste 50 årene har olje og gass bidratt med enorme verdier og vi gjør det fremdeles, sier Færøvik.

Hun viser til at dette er Norges største næring målt i investeringer, statlige inntekter, arbeidsplasser og eksport.

Lundin-sjefen har ikke noe imot at bransjen diskuteres, men blir litt oppgitt over deler av diskusjonen.

- Vi bør ikke diskutere hvorvidt industrien har sin eksistensberettigelse, sier Færøvik.

Hun mener at bransjen selv må ta grep og bli flinkere til å delta i samfunnsdebatten slik at bransjens syn blir bedre representert.

- Jeg er den første til å etterspørre flere stemmer fra min egen industri, sier Færøvik.

Et viktig aspekt som mange ikke helt får med seg i debatten er at den store etterspørselen etter olje og gass er så veldig mye større enn hva som kan utvinnes fra dagens felt. Selv med utgangspunkt i scenarioer der Paris-avtalens klimamål oppnås så vil det kreves mange nye og store funn for å dekke etterspørselen.

- Produksjonen fra dagens oljefelt faller mye raskere enn etterspørselen synker, sier Færøvik.

Samtidig tar bransjen klimaspørsmålet på alvor, og Færøvik mener det er et konkurransefortrinn for norsk sokkel og operatørene som jobber med å utvinne olje og gass.

- Norsk petroleumsvirksomhet holder en høy klimastandard sammenlignet med andre land, sier Færøvik.

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål, og selv om dette er en energikonferanse opplevde nok ikke Lundin-sjefen at det var en hjemmebane med publikum som heiagjeng. I salen var det mange representanter fra kraftdelen av bransjen, samt fra forskjellige klima- og miljøorganisasjoner.

De utfordret Færøvik på alt fra problemstillinger knyttet til forbrenningen av olje og gass til elektrifisering av sokkelen og hvordan oljebransjen selv argumenterer i samfunnsdebatten rundt klimaet og oljebransjens fremtid.