Statoils fem største utfordringer i omstilling

Publisert

— Det er spennende å jobbe med kommunikasjon i oljebransjen akkurat nå

Under årets enerWE Communication Conference ga Statoils kommunikasjonsdirektør Knut Rostad tilhørerne innsikt i hvilke fem momenter selskapet har hatt størt utfordringer med å kommunisere så langt i omstillingsprosessen.

1. - Timingen av STEP

Den første utfordringen med innføringen av STEP-programmet i 2014, var timingen forklarer Rostad.

STEP ble møtt med mange ulike reaksjoner. Mange lurte på hvorfor man skulle kutte kostnader og stillinger når selskapet tjente så mye penger.

—I starten var det liten intern forståelse for endringene, forteller Rostad. Etterhvert kom forståelsen.

— Selv om oljeprisen var veldig høy, så var ikke utviklingen bærekraftig. Oljeprisen tredoblet seg siden 2005, samtidig som inntjeningen ikke økte.

2. - Utbetaling av utbytte

—Det er fullt forståelig at det oppstår diskusjoner rundt dette, sier Rostad. Samtidig så påvirker ikke utbytte våre krav til de enkelte prosjektene.

Han forteller at det er vanskelig å kommunisere dette budskapet.

3. - Statoil vs. de andre

Redusert aktivitetsnivå i Statoil påvirker leverandørindustrien.

—Vi har stor forståelse for at dette oppleves som vanskelig, sier Rostad. Det er forskjell på sluttpakkene vi kan tilby sammenliknet med hva mindre bedrifter kan tilby. Dette skaper reaksjoner.

I tillegg utbetaler Statoil bonus for 2015.

— Dette er også en faktor vanskeliggjorde det å forklare den store bildet.

4. - Effektivisering vs. sikkerhet

Rostad forteller at det er naturlig at det det også stilles spørsmål om effektiviseringen vil gå ut over sikkerheten.

— Her er svaret nei. Effektiviseringen skal ikke gå på bekostning av sikkerheten, sier han.

5. - Fremtidens industri?

Når det gjelder kommunikasjon så er det en forskjell på å ha rett, og det å få rett.

— Akkurat nå har vi en utfordring i å kommunisere at det er fremtidens industri. Vi har blant annet besluttet å bli mer aktive i den offentlige debatten, og vi ønsker å vise at vi er en del av fremtiden. Vi skal være her i mange år fremover.

Han rundet av med å si at det ikke er enten eller.

— Nei, vi skal både investere i fornybar energi, og vi skal jobbe med olje og gass. Ordskiftet kommer til å være dominerende i mange år fremover, og det er nettopp det som gjør det spennende å jobbe med kommunikasjon i oljebransjen akkurat nå.