— Norsk gass er en del av løsningen, ikke problemet

Publisert

Norsk olje og gass advarer mot å skremme vekk de beste hodene. 

Under enerWE Communication Conference denne måneden sa Torbjørn Giæver Eriksen, leder for samfunnskontakt og politikk i Norsk olje og gass at gass fra Norge ville være en del av løsningen på Europas klimautfordringer.

—Norsk gass gjør at Europa slipper ut tre hundre millioner tonn CO2 mindre enn de ellers ville ha gjort, hevder Eriksen.

Eriksen forteller også at en av utfordringene for bransjeorganisasjonen i disse dager hvor alle snakker om hva man skal leve av etter oljen, er a kommunisere at det fortsatt ligger store ressurser igjen, og at norsk olje - og gassindustri fortsatt har et langt liv foran seg.

Om hvordan Norsk olje og gass møter denne utfordringen sier Eriksen: — Vi må prøve å få poltikerne og andre til å slutte å snakke om "etter oljen" slik at de ikke skremmer de beste hodene vekk fra næringen

— Uten olje - og gassindustrien hadde vi ikke hatt det norske velferds - og velstandsnivået som vi har, fastslår Eriksen.