Hans-Hermann Andreae
Hans-Hermann Andreae

Dvalin-kontrakt til Technip Norge

Publisert

DEA Norge har nå tildelt EPCI-kontrakten for fabrikasjon og installasjon av små strukturer og rørledninger, samt installasjon av undervannsstrukturer og kontrollkabelen for Dvalin-utbyggingen til Technip Norge AS.

- Denne kontrakten er nok et viktig element i utviklingen av Dvalin-feltet. Vi vil fremover samarbeide tett med alle leverandørene vi har valgt for å fortsette det effektive arbeidet med prosjektet, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge, i en pressemelding.

- Dvalin-lisensen har de siste dagene tildelt kontrakter verdt 4,5 milliarder kroner. Disse kontraktene vil skape hundrevis av jobber i en krevende tid for leverandørindustrien, sier Andreae.

Senere i prosjektforløpet vil det bli tildelt flere andre kontrakter, blant annet kontrakten for boring av de fire produksjonsbrønnene.

Utbyggingskostnaden for Dvalin-feltet er estimert til rundt 10 milliarder norske kroner, og planlagt produksjonsstart er i 2020.

- Vi har grunn til å tro at ca to tredjedeler av kontraktsvolumet lander i Norge, sa olje- og energiminister Tord Lien til enerWE i forrige uke da planen for utbyggingen og driften av Dvalin ble lagt frem.

Dvalin blir en havbunnsutbygging med fire brønner, knyttet opp mot Heidrun-plattformen. På Heidrun vil gassen bli delvis prosessert i en ny modul og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før den transporteres videre til markedet i Europa.