Wintershall DEA er i gang med produksjonsboring på Dvalin-feltet

– Dvalin passer perfekt inn i vår strategi om å forsyne det europeiske markedet med gass.

Wintershall Dea forteller i en pressemelding at de har startet boringen av de fire produksjonsbrønnene til Dvalin-feltet i Norskehavet for å gjøre klart til produksjonsstart i 2020.

Siden april har det vært høyt aktivitet med installering av rørledninger og manifold på 400 meters havdyp 259 kilometer nordvest av Kristiansund. I begynnelsen av august ble den 3500 tonn tunge prosessmodulen ferdigstilt og løftet på plass på Heidrun-plattformen i Norskehavet.

– At vi avslutter sommeren med å starte med boringen av fire produksjonsbrønner på Dvalin-feltet, viser tydelig at vi har tro på norsk sokkel og at vi er villige til å investere både kompetanse og penger for å nå målene våre. Teamet i Dvalin-prosjektet har jobbet hardt fra første dag for å levere prosjektet på tid, med høy oppmerksomhet på sikre operasjoner, sier Hugo Djikgraaf, Chief Technology Officer (CTO) i Wintershall Dea.

Dvalin-feltet er en undervannsutbygging, som blir knyttet til Heidrun-plattformen 15 kilometer nordvest av feltet. De fire produksjonsbrønnene blir boret til reservoaret 4500 meter under havbunnen. I designet av brønnene har helse, miljø og sikkerhet stått på topp av agendaen, som i alt arbeidet til Dvalin-prosjektet.

– Dvalin passer perfekt inn i vår strategi om å forsyne det europeiske markedet med gass, samtidig som vi bidrar til å opprettholde gassproduksjonen fra norsk sokkel, sier Alv Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

Dvalin-feltet blir bygget ut med fire undervannsbrønner, koblet opp mot den Equinor-opererte Heidrun-plattformen. Gassen fra Dvalin vil bli transport til Heidrun via en 15 kilometer lang rørledning. Herfra blir gassen transportert gjennom en 7.5 kilometer lang rørledning til Polarled og gassterminalen i Nyhamna. Fra Nyhamna blir gassen sendt til markedene i Europa via Gasled.

Powered by Labrador CMS