Foto: Pandion Energy
Foto: Pandion Energy

Selger sine andeler i Duva-feltet

Pandion Energy selger sin 20 prosents andel til PGnIG Upstream og Solveig Gas.

Publisert

Pandion Energy forteller i en pressemelding at de har inngått avtaler om å selge sin 20% andel i Duva-feltet gjennom to transaksjoner, en med PGNiG Upstream Norway AS og en med Solveig Gas Norway AS

Duva er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen og ble funnet høsten 2016. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent tidligere i år, mindre enn tre år etter funn.

Med utvinnbare reserver på 88 millioner fat oljeekvivalenter forventes feltet å nå en maksimal produksjon på rundt 30,000 fat om dagen.

Duva bygges ut med en undervannsinstallasjon knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet og forventes å komme i produksjon sent 2020 / tidlig 2021.

- Duva var det første funnet vi fikk inn i porteføljen etter at vi etablerte Pandion Energy for nesten tre år siden. Etter å ha bidratt som partner fra tidlig funn og frem til utbygging er vi svært tilfredse med de betydelige verdiene som er blitt skapt, sier Jan Christian Ellefsen, CEO i Pandion Energy.

Pandion skriver at salget er i tråd med selskapets strategi, og at de vil fortsette på samme måte i tiden fremover.

- Med dette salget realiserer vi noe av verdien som er skapt i porteføljen frem til i dag samtidig som vi styrker Pandion Energys kapasitet til å utforske nye muligheter. Vi vil fortsette å være aktive på norsk sokkel og ser frem til å jobbe frem verdiene i den resterende porteføljen, samt investere i nye, attraktive prosjekt på sokkelen, sier Ellefsen.

Gjennomføring av transaksjonen forutsetter blant annet godkjenning av norske myndigheter.