Dugong-brønnen ble boret av Deepsea Yantai - som drives av Odfjell Drilling.
Dugong-brønnen ble boret av Deepsea Yantai - som drives av Odfjell Drilling.

Oljefunn ved Dugong-feltet utenfor Florø

Neptune Energy har gjort årets største oljefunn i Norge hittil i år.

Publisert

Ifølge E24 har oljeselskapet Neptune Energy og deres partnere gjort funn ved Dugong-feltet på norsk sokkel. E24 viser til en pressemelding fra Neptune Energy.

Oljefunnet er beregnet å være på 6,3–19,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som tilsvarer 40–120 millioner fat, noe som selskapet anslår er det største oljefunnet i Norge hittil i år.

- Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy. Dugong-funnet kan åpne for flere interessante muligheter i omkringliggende lisenser, og har potensialet til å bli et nytt kjerneområde for Neptune Energy i Norge, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy Norge i meldingen.

Funnet har redusert usikkerheten i nærliggende prospekt i lisensen som er beregnet til 5,2 millioner standard kubikkmeter, tilsvarende 33 millioner fat oljeekvivalenter. Dette øker Neptunes estimat for det totale ressurspotensialet for PL882 til hele 153 millioner fat oljeekvivalent.

Dugong (PL 882) ligger 158 kilometer vest for Florø, nær eksisterende infrastruktur og med en vanndybde på 330 meter. Dugong-prospektet består av to reservoarer som ligger på mellom 3250 – 3500 meter under havflaten.