- Droneteknologien er klar for å bli tatt i bruk i stor skala

Publisert

På Høydekonferansen som enerWE i dag arrangerer på Lillestrøm er aktørene som jobber i høyden samlet for å utveksle erfaringer rundt sikkerheten og utfordringer med å jobbe høyt oppe i alt fra vindturbiner og oljeplattformer til høyspentmaster. Dette arbeidet er omfattende og variert.

En av oppgavene som krever mye arbeidsinnsats er inspeksjon av strømnettet, og på dette området har Statnett mye å gjøre. De har omtrent 10.000 kilometer med strømkabler og strømmaster som må inspiseres regelmessig.

Livia May Dickie er fallskjermhopper og basehopper på fritiden, og i arbeidstiden jobber hun blant annet med Statnetts bruk av droner til å gjennomføre store deler av inspeksjonsarbeidet.

- Når man vurderer nye teknologi er en av de første spørsmålene: Hvorfor skal det taes i bruk?, spør Dickie retorisk.

Hun forteller at Statnett gjorde en vurdering der de satte opp de forskjellige inspeksjonsmetodene kikkert, helikopter og drone opp mot HMS, kvalitet og ressursbruk for de fire hovedkategoriene av inspeksjonsarbeid som utføres på strømnettet:

 • Lineinspeksjon
 • Linearmatur-inspeksjon
 • Kjedearmatur-inspeksjon
 • Mastinspeksjon
 • For inspeksjon av liner og linearmaturer kommer bruk av droner spesielt godt ut. Her får dronene toppscore på alle tre områdene. For inspeksjoner på mast og kjedearmatur fungerer det også godt, men her er ikke kvaliteten som leveres helt på høyden med arbeidet som utføres av de som manuelt klatrer opp og sjekker.

  - Droneteknologien er klar for å bli tatt i bruk i stor skala, sier Dickie.

  Det betyr ikke at Statnett vil erstatte bruken av helikopter.

  - Droneteknologien har ikke kommet langt nok til å erstatte helikopter. Helikopter er fortsatt et viktig verktøy for inspeksjoner, sier Dickie.

  Hun forteller at de allerede har mellom 30 og 40 opplærte dronepiloter i Statnett, og de fleste av disse har sin egen drone. Det betyr likevel ikke at dronene alltid blir tatt i bruk.

  - Det er en del papirarbeid knyttet til bruk av drone, sier Dickie.

  Det går blant annet på varsling til luftfarstsmyndighetene, samt strenge krav til planleggingen av arbeidet.

  Dessuten er ikke jobben gjort bare man får dronen opp i luften. I mange tilfeller er jobben etterpå vel så stor, og kanskje også større.

  - Å fly en drone er veldig spennende, men å se på alle bildene og all filmen i etterkant er ikke like spennende, sier Dickie.

  Statnett jobber med å løse det også, og her vil trolig maskinlæring spille en aktiv rolle.