Tre grunner til at salget av drivstoff faller

- Selv om salget av drivstoff går ned, er det fortsatt bruk av fornybart drivstoff som bidrar med de største utslippsreduksjonene i veitransporten.

Publisert

Foreløpige tall viser at salget av flytende drivstoff i 2019 er nesten fire prosent lavere enn i 2018. Det skriver bransjeforeningen Drivkraft Norge i en pressemelding.

For veitrafikken falt volumet med bensin og autodiesel med henholdsvis seks prosent og tre prosent. Til sammen ble det solgt drøyt en milliard liter bensin og i underkant av tre milliarder liter autodiesel til veitrafikken.

- Dette bekrefter trenden vi har sett de seneste årene, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi.

Hun forteller at salget av bensin har falt siden 2001 grunnet overgang fra bensin til dieselbiler i nybilsalget. For diesel har volumet økt frem til 2016 av samme grunn, men de siste tre årene har også volumet for diesel falt.

Nedgangen de siste årene for flytende drivstoff til veitrafikken har tre hovedårsaker:

  • Økt salg av elbiler
  • Det kjøres færre kilometer per bil enn tidligere
  • Bensin- og dieselbiler blir stadig mer drivstoffeffektive.

Det er neppe noen overraskelse at det økte antallet elbiler påvirker salget av bensin og diesel, men inntil nylig var det faktisk ikke blant de viktigste forklaringene. Det er det nå.

Selv om salget av drivstoff går ned, og dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp, er det fortsatt bruk av fornybart drivstoff som bidrar med de største utslippsreduksjonene i veitransporten

Inger-Lise Nøstvik

- Selv om salget av drivstoff går ned, og dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp, er det fortsatt bruk av fornybart drivstoff som bidrar med de største utslippsreduksjonene i veitransporten, sier Nøstvik.

Salget av anleggsdiesel, flydrivstoff og marine gassolje falt også i 2019 sammenliknet med 2018, med henholdsvis 1 prosent, 5 prosent og 6 prosent.

- Reduksjonen for flydrivstoff kan som for veitrafikken tilskrives mer energieffektive motorer og redusert innenriks trafikk. Samtidig bunkrer fly i utenriks tjeneste oftere i utlandet grunnet høyere drivstoffpriser i Norge, forklarer Nøstvik.

Statistikken viser samtidig at salget av fyringsolje stuper. I 2019 var volumet rundt 30 prosent lavere enn i 2018.

- Det har vært en klar fallende trend for fyringsolje de siste årene, men innføring av forbud mot fossil oppvarming av bygg fra og med 1. januar 2020 har mest sannsynlig bidratt til dette ytterligere, sier Nøstvik.

Powered by Labrador CMS