Forsker Simen Kirkhorn og forskningsleder Øyvind Voie i FFI.
Forsker Simen Kirkhorn og forskningsleder Øyvind Voie i FFI.

- Fly og fartøy utgjør 85 prosent av direkte utslipp i Forsvaret

FFI-forskerne mener likevel at jagerflypilotene ikke bør kjenne på flyskam i det grønne forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

I Oslo Militære Samfunds lokaler ble det tirsdag denne uken arrangert et frokostseminar med et litt annerledes tema - for forsamlingen av offiserer med flere striper og stjerner på skuldrene sine. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) inviterte til seminar om hvordan forsvaret kan bli mer miljøvennlig.

Fartøy (skip) og fly står for 85 prosent av Forsvarets klimautslipp.
Fartøy (skip) og fly står for 85 prosent av Forsvarets klimautslipp.

Forsvarets aktiviteter har åpenbart stor påvirkning på mange aspekter tilknyttet til miljø og miljøvern, men i dagens arrangement ble det presisert at fokuset var rettet mot klimaet og klimautslippene forsvaret står for.

Forskningsleder Øyvind Voie og forsker Simen Kirkhorn fra FFI holdt hver sin presentasjon der de la frem dagens klimaregnskap for Forsvaret, samt en prognose for fremtiden og noen råd til hvordan forsvarets ledelse kan sørge for at også Forsvaret er med på det grønne skiftet.

Der fortalte de blant annet at Forsvarets direkte utslipp i 2018 sto for 241.678 tonn med CO2, og at de indirekte utslippene sto for henholdsvis 9.039 tonn fra innkjøpt elektrisitet og 333.942 fra utslipp gjennom andre indirekte innkjøp.

- Vi har tatt inn effekten av at deler av strømmen er importert, sa Kirkhorn.

FFI's prognose viser at det ikke ligger an til kutt i klimautslippene i Forsvaret i årene fremover
FFI's prognose viser at det ikke ligger an til kutt i klimautslippene i Forsvaret i årene fremover

De indirekte utslippene fra innkjøp av elektrisitet kommer av at varedeklarasjonen for Norge tilsier at vi på papiret bruker mye utslippsgenererende kullkraft som følge av at få norske strømkunder kjøper opprinnelsesgarantier. Sånn sett er opprinnelsesgarantiene i ferd med å påvirke Norges klimastatistikk etterhvert som stadig flere organisasjoner begynner med klimaregnskap.

Kirkhorn viste også en prognose for fremtiden som viser at Forsvarets utslipp vil holde seg relativt stabilt i årene fremover

- Vi ser at utslippet kan øke svakt med en liten dipp, men det vil øke før det sannsynligvis går svakt ned, sier Kirkhorn.

Etter presentasjonene fikk enerWE en prat med forskerne, og benyttet anledningen til å spørre mer om utslippene og hva Forsvaret kan og bør gjøre med det.

Det er ikke noe program for å kutte utslipp i Forsvaret

Øyvind Voie

- Det er ikke noe program for å kutte utslipp i Forsvaret, sier Voie til enerWE.

Han legger til at det er derfor FFI kommer med fem anbefalinger om hva Forsvaret kan gjøre for å være med på Norges ambisjoner om å kutte i utslippene.

  1. Sett kvantifiserbare miljømål
  2. Klima- og miljøhensyn er et lederansvar
  3. Reduser indirekte klimaavtrykk fra innkjøp av varer og tjenester
  4. Vise at grønt lønner seg
  5. Bedre utnyttelse av nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Av dagens utslipp er det drivstoff som utgjør brorparten av utslippene.

Forskningsleder Øyvind Voie i FFI mener at jagerflypiloter ikke bør kjenne på flyskam.
Forskningsleder Øyvind Voie i FFI mener at jagerflypiloter ikke bør kjenne på flyskam.

- Fly og fartøy utgjør 85 prosent av direkte utslipp i Forsvaret, sier Kirkhorn til enerWE.

På spørsmål om jagerflypilotene bør kjenne på flyskam, er imidlertid svaret klart:

- Nei.

Det betyr imidlertid ikke at det ikke er mulig å gjøre noe med disse utslippene.

Han trekker frem biodrivstoff som en mulig løsning, og viser til at det ikke bare er en løs idé.

Fly og luftfartøy utgjør 85 prosent av direkte utslipp i Forsvaret

Simen Kirkhorn

- Det har vært prosjekter i USA der man har brukt biodrivstoff 50/50, sier Voie.

Det er også et poeng at mye av Forsvarets aktiviteter er de samme som i den sivile delen av samfunnet. De har mye logistikk som må håndteres, og det som lar seg gjøre på vanlige lastebiler i den sivile verden lar seg også gjøre med militære lastebiler.

I Forsvaret har det historisk vært mange kjøretøy med svært høyt forbruk. Historisk har det delvis hengt sammen med at det har vært viktigere å ha kjøretøy som kan bruke multidrivstoff, altså flere typer drivstoff, istedenfor å fokusere på lavt forbruk.

Dette er ikke en helt ukjent problemstilling for FFI, selv om de har sett på problemstillingen fra en litt annen vinkel.

FFI-forsker Simen Kirkhorn gjør det klart at flyene og skipene i Forsvaret står for brorparten av Forsvarets CO2-utslipp.
FFI-forsker Simen Kirkhorn gjør det klart at flyene og skipene i Forsvaret står for brorparten av Forsvarets CO2-utslipp.

- Det vi har sett litt på er å redusere tomgang ved å installere batteripakker og sånt. De står på tomgang for å drifte sambandssystemer og den slags, sier Voie.

På spørsmål om det kan være aktuelt for Forsvaret å bruke rene elbiler i krigssituasjoner - ettersom elektrisitet er relativt enkelt tilgjengelig, drar forskningslederen litt på det før han svarer.

Jeg kjenner ikke til rene elbilkjøretøy i noe forsvar i verden, men jeg kjenner til hydrogenbrenselcelle kjøretøy

Øyvind Voie

- Jeg kjenner ikke til rene elbilkjøretøy i noe forsvar i verden, men jeg kjenner til hydrogenbrenselcelle kjøretøy. Fordelen med de er veldig lang rekkevidde, liten signatur, veldig stillegående og de kan drifte sambandsutyret, sier Voie.

Det kan være en interessant tilnærming ettersom hydrogen både kan produseres gjennom elektrolyse og fra gass.

Som en del av arbeidet med klima og klimaregnskap i Forsvaret er det utviklet en egen miljødatabase. Den skal gjøre det lettere for Forsvaret å tenke klima i sitt arbeid.

FFI har laget en forskningsrapport om hvordan det grønne forsvaret kan bli en del av det grønne skiftet.
FFI har laget en forskningsrapport om hvordan det grønne forsvaret kan bli en del av det grønne skiftet.

Samtidig har Forsvaret noen utfordringer med slike klimaregnskap som andre organisasjoner ikke har, og det gjør at denne miljødatabasen ikke er offentlig tilgjengelig for andre som ønsker å få et innblikk i hvordan det står til med klimautslipp i Forsvaret.

- Nei den er på et begrenset nett i sektoren, sier Voie.

Det er heller ingen mulighet for at den vil bli offentlig tilgjengelig.

- Grunnen er at hvis man ser på helheten der får man et ganske godt innblikk i forsvarets kapasiteter, sier Voie.

De som er interessert må derfor nøye seg med FFI's forskningsrapport om det de kaller det Grønne Forsvaret. Der oppsummeres de viktigste nøkkeltallene, og FFI's anbefalinger.

Powered by Labrador CMS