Nedgang i januar

Publisert

Noe skyldes vedlikehold.

I gjennomsnitt ble det daglig produsert 3 prosent mindre olje og gass på norsk sokkel i januar sammenlignet med måneden før.

I gjennomsnitt ble det produsert 1.931.000 fat olje, flytende petroleum (NGL) og kondensat hver dag i januar, en nedgang på 59.000 fat fra desember 2014, viser tall fra Oljedirektoratet.

Den totale petroleumsproduksjonen endte på 19,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i januar.

Det ble solgt 10,3 milliarder standard kubikkmeter gass i hele januar, 0,6 milliarder mindre enn i måneden før. Gjennomsnittlig produksjon per dag i januar var 1.542.000 fat olje, 344.000 fat NGL og rundt 45.000 fat kondensat.

Feltene Draugen, Ekofisk, Valhall og Visund hadde redusert produksjon forrige måned på grunn av vedlikehold og tekniske problemer.

Oljeproduksjonen i januar var omtrent 1 prosent over Oljedirektoratets prognose.