enerWE fikk en omvisning på Valhall-plattformen, og kulturminnet som ikke er så enkelt tilgjengelig for folk flest. Nå her historien om Valhall og fire andre viktige norske felt samlet på et nytt nettsted.
enerWE fikk en omvisning på Valhall-plattformen, og kulturminnet som ikke er så enkelt tilgjengelig for folk flest. Nå her historien om Valhall og fire andre viktige norske felt samlet på et nytt nettsted.

Fem oljefelt får sitt eget nettsted for kulturminner på norsk sokkel

Norsk Oljemuseum dokumenterer historien til Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen på Industriminne.no.

Publisert

Oljemuseet forteller i et Facebook-innlegg at de har opprettet nettstedet Industriminne.no for å dokumentere kulturminnene fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Der dokumenterer de fem av de viktigste feltene på norsk sokkel:

  • Ekofisk
  • Frigg
  • Statfjord
  • Valhall
  • Draugen

Disse feltene er valgt ut på grunnlag av Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Formålet er å giettertiden et helhetlig og nyansert bilde av hva som en gang fantes, og en mulighet til å forstå det som foregikk og hvilken betydning det fikk for industri- og samfunnsutviklingen i Norge.

Da enerWE besøkte Valhall-feltet og fikk en omvisning, så vi at det var satt opp skilt som markerte at dette var et offisielt kulturminne. Det er imidlertid et veldig utilgjengelig kulturminne for folk flest, og det er noe av poenget med det nye nettstedet.

Her skal dokumentasjonen av feltene belyse fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Det omfatter arbeidsprosesser, arbeidsmiljø og ringvirkninger på økonomi, politikk og samfunn og omfatter dokumentasjon av karakteristiske trekk ved utviklingen av feltet som teknologisk utvikling, spesielle prosjekter, historiske hendelser, forhandlinger og vedtak som ligger bak utbyggingsbeslutningen og valg av utbygningsalternativ, politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen og feltets spesielle samfunnsmessige betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet gjennomføres av Norsk Oljemuseum i sammarbeid med Nasjonalbiblioteket og Arkivverket.

Her kan du lese mer om feltene på Industriminne.no.