Ny rapport: Store muligheter for leverandørindustrien

Publisert

Oljedirektoratet har fått Dr. techn. Olav Olsen AS til å utarbeide en rapport for å se på mulighetene og utfordringene knyttet til at det over de neste årene er flere innretninger i Nordsjøen som skal stenges ned og fjernes.

I rapporten beskrives et marked som er relativt umodent med et aktivitetsnivå som har betydelig usikkerhet. Den inneholder også en vurdering av leverandørmarkedet, og ser på hva slags kapasitet og kompetanse de forskjellige aktørene forventes å ha tilgjengelig de kommende åtte til ti årene.

Her kan du laste ned og lese rapporten.