Oslo  20180122.Foran f.v.: tiltalte Christian Albrecht Selmer og advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen.Bak f.v.: tiltalte Arne Helland og advokat Eli Johanne Apold i Oslo tingrett mandag, under første dag av den omfattende Økokrim-saken mot TGS, seismikkselskapets tidligere finansdirektør og den tidligere sjefen for Skeie Energy. Saken er berammet til å gå i 12 uker.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20180122.Foran f.v.: tiltalte Christian Albrecht Selmer og advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen.Bak f.v.: tiltalte Arne Helland og advokat Eli Johanne Apold i Oslo tingrett mandag, under første dag av den omfattende Økokrim-saken mot TGS, seismikkselskapets tidligere finansdirektør og den tidligere sjefen for Skeie Energy. Saken er berammet til å gå i 12 uker.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dømt til fengsel og bøter for grovt misbruk av leterefusjonsordningen

Publisert

To tidligere direktører er dømt til fengsel og seismikkselskapet TGS er idømt en bot på 90 millioner kroner etter å ha blitt kjent skyldig i grovt skattesvik.

Saken har dreid seg om grovt misbruk av den statlige leterefusjonsordningen i oljebransjen. De påtalte lovbruddene går tilbake til 2009, men ble ikke oppdaget før Oljeskattekontoret i Stavanger anmeldte saken til Økokrim i 2014.

– TGS er dømt for medvirkning til grovt skattesvik. Det er sjeldent børsnoterte selskaper i Norge blir ilagt foretaksstraff i denne størrelsesorden, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim til NTB.

Dissens

Dommen på 153 sider ble avsagt under dissens i Oslo tingrett sent fredag ettermiddag. Det er Økokrim som har ført saken mot tidligere direktør Christian Albrecht Selmer (54) i Skeie Energy, TGS og tidligere finansdirektør i Arne Helland (62) i TGS. og for brudd på ligningsloven. Saken startet i retten i januar.

– Det var Selmer som utviklet modellen med misbruk av leterefusjonsordningen over tre år. At det unndratte beløpet ble 291 millioner kroner, var ingen tilfeldighet, skriver Oslo tingrett i dommen.

Tingretten har satt dommene mot Helland og Selmer strengere enn Økokrims påstand.

– Selmer dømmes til fengsel i fem år, Helland til tre år og ti måneder og selskapet TGS Nopec Geophysical Company AS dømmes til en bot på 90 millioner kroner, er konklusjonen på den svært omfattende dommen.

Dommen er ikke rettskraftig. Børsnoterte TGS opplyser i en børsmelding fredag kveld at dommen vil bli anket.

Vanskelig sak

Saken har sin bakgrunn i at oljeselskapet Skeie Energi i 2009 inngikk avtale med TGS Nopec Geophysical Company ASA om en stor kontrakt om kjøp av seismikkdata til en verdi av flere hundre millioner kroner. Av dette krevde Selmer på vegne av Skeie Energi refundert drøyt 291 millioner kroner. av skattemyndighetene, noe som ikke var i henhold til ordningen.

Tingretten skriver at saken har vært vanskelig å avdekke og etterforske.

– Skattesvik er en forbrytelse mot et tillitsbasert system som det ofte er vanskelig å oppdage uten bruk av store ressurser. Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffeutmålingen. I saken mot Selmer og Helland er det tale om unndragelse av om lag 291 millioner kroner i skatt, skriver Oslo tingrett i dommen.

Vedtok forelegg

Økokrim opplyser i en pressemelding fredag kveld at E & P Holding (tidligere Skeie Energy AS og selskapet som nøt fordelene av skatterefusjonen) i samme sakskompleks, har vedtatt et forelegg på 85 millioner kroner for grovt skattesvik.

Forelegget er, ifølge dommen fra Oslo tingrett, imidlertid ikke betalt.

(©NTB)