Oppsigelser i Dolphin Drilling

Publisert

Setter rigg i opplag.

En av riggene til Dolphin Drilling går av kontrakt i august/september. Riggen har ikke nye oppdrag, og settes i opplag.

Vi må dessverre nedbemanne, forteller Joakim Kleppe, Managing Director i Dolphin Drilling til enerWE.no.

Vi må gå til oppsigelse av 160 offshoreansatte og 20 landansatte.

Han forteller at det har blitt arrangert allmøter, og at prosessen er påbegynt.