- Vår studie viser at olje- og gassnæringen har satt karbonreduksjon høyt opp på sin dagsorden

Olje- og gassektoren øker investeringer i det grønne skiftet, viser ny studie fra DNV GL.

Publisert

Olje- og gassektoren øker investeringene i det grønne skiftet, viser en ny undersøkelse fra DNV GL.

DNV GL skriver i en pressemelding at de har utført en ny studie som viser en avtagende optimisme når det gjelder vekst i olje- og gassnæringen i det kommende året. Det henger sammen med usikkerhet knyttet til oljeprisen og globale økonomiske forhold.

Selv om to tredjedeler av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, er dette en nedgang på 10 prosentpoeng fra de 76 prosentene som ble rapportert i 2019.

På tross av uvissheten rundt veksten i sektoren i 2020 har lederne i olje- og gassnæringen tro på at de vil ri stormen av, og at de vil kunne dra nytte av tidligere kostnadsreduksjoner for å skape overskudd.

Nærmere halvparten sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle holde seg på under 50 Udollar fatet. Dette er en høy andel, gitt at det er bare i ett av de siste femten åreneat vi har sett årlige gjennomsnittpriser på under 50 dollar per fat.

- Selv om næringen opplever vedvarende usikkerhet, økende kompleksitet og nye former for risiko, ser vi også en næring som tar modige beslutninger, bygger opp sin produktivitet og møter langsiktige utfordringer mens verden staker ut en kurs mot en mindre karbonintensiv fremtid, sier Liv A. Hovem, administrerende direktør i DNV GLs olje- og gassdivisjon.

Hun påpeker at studien viser at olje- og gassbransjen tar utslippene på alvor.

Liv Hoem i DNV GL.
Liv Hoem i DNV GL.

- Vår studie viser at olje- og gassnæringen har satt karbonreduksjon høyt opp på sin dagsorden, og dette vil forbli en prioritert oppgave til tross for usikkerheten i et fluktuerende marked og stagnerende forventninger til vekst i næringen i 2020, sier Hovem.

Rapporten «New Directions, Complex Choices: The outlook for the oil and gas industry in 2020» er basert på en spørreundersøkelse blant mer enn 1000 toppledere i olje- og gassektoren globalt og dybdeintervjuer med bedriftsledere i næringen.

DNV GLs studie viser at flere olje- og gasselskaper enn noen gang før tar skritt for å redusere karbonutslipp, og andelen som forventer å øke eller opprettholde sine investeringer i karbonfjerning har økt kraftig fra 54 % til 71 % på bare 12 måneder.

Andelen olje- og gasselskaper som har planer om å øke investeringene i fornybare energikilder, har gått opp fra 34 % i 2019 til 44 % i 2020. Vindkraft til havs ligger på topp, der 63 % av organisasjonene forventer å investere mer, en oppgang fra fjorårets 40 %.

Næringens intensjoner om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg fra i fjor. 42 % av respondentene sier at de vil øke satsingen på dette området i 2020, en oppgang fra 20 % i 2019.

Stadig flere i vår sektor har innsett at vi ikke kan sitte og vente på en perfekt løsning for et direkte sprang inn i et fullstendig karbonfritt energisystem

Liv Hoem

- Stadig flere i vår sektor har innsett at vi ikke kan sitte og vente på en perfekt løsning for et direkte sprang inn i et fullstendig karbonfritt energisystem. I mellomtiden vil næringen slippe ut for mye CO2. Vi må derfor intensivere arbeidet med å fjerne karbonutslippene fra olje- og gassnæringen ved hjelp av den teknologien vi allerede har, og på denne måten oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål, sier Hovem.

Det vil være behov for olje og gass i energisystemet i mange tiår framover, og dette forventes å ville dekke 46 % av verdens energibehov i 2050, sammenlignet med 54 % i dag, ifølge DNV GLs Energy Transition Outlook for 2019. Denne prognosen går lenger enn Parisavtalens mål om halvannen graders global temperaturøkning i 2028.

  • To tredjedeler (66%) av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, dette er 10 prosentpoeng færre enn i 2019.
  • Nesten halvparten (46 %) sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle bli på 50 USD fatet i gjennomsnitt over året i 2020.
  • 71 % forventer at investeringene i karbonfjerning vil øke eller holde seg uforandret. Her ser vi en kraftig økning fra 54 % i 2019 Næringens planer om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg over siste år.
  • Selskaper som investerer i effektivisering og karbonfjerning har også det mest optimistiske synet på det kommende året.

Her kan du laste ned og lese rapporten.