Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Verden kan ikke vente på at havvind skal gjøre jobben

DNV GL tror det blir 12.000 vindkraftverk på land og 5.000 til havs i 2050.

Publisert

Onsdag 11. september lanserte DNV GL rapporten Energy Transition Outlook 2019 der kommer med sitt anslag for hvordan de ser for seg at det går med energiforsyningen i årene frem til 2050.

Der konkluderer de med at dagens teknologier er gode nok til at verden kan få den energiforsyningen den trenger i fremtiden, og de forventer blant annet at fornybare energikilder vil stå for 44 prosent av den totale energimiksen.

Dagen etter, har DNV GL invitert til seminar på hovedkontoret på Høvik utenfor Oslo, og konsernsjef Remi Eriksen åpner arrangementet med å fortelle om hovedtrekkene i rapporten. enerWE var tilstede på arrangementet, og vi fikk også et intervju med Eriksen i pausen etterpå.

Peak energy

Noe av det som skille Energy Transition Outlook fra andre tilsvarende analyser og rapporter er at DNV GL ikke tror på en evigvarende økende etterspørsel etter energi. De tror tvert imot at vi ser toppen om ikke så alt for mange år.

Verdens energietterspørsel vil nå toppen på 2030-tallet

Remi Eriksen

- Verdens energietterspørsel vil nå toppen på 2030-tallet, sier Eriksen.

Og ikke bare vil vi bruke mindre energi, vi vil også bruke en mindre andel av vårt brutto nasjonalprodukt på det.

- Vi vil bruke en mindre andel på energi i 2050 enn vi gjør i dag, sier Eriksen.

Et interessant poeng i rapporten er at DNV GL ser for seg en fremtid der utviklingen i energiforbruket ikke går i takt med utviklingen i brutto nasjonalproduktet (BNP).

- Historisk har BNP ledet energiforbruket, sier Eriksen.

Dermed adresseres et vesentlig poeng som mange har uttrykt seg kritisk til i anslagene om fremtidens klimagassutslipp, og det er befolkningsveksten.

Vi vil se befolkningsvekst, men likevel bruke mindre og mindre energi,

Remi Eriksen

- Vi vil se befolkningsvekst, men likevel bruke mindre og mindre energi, sier Eriksen.

Og med det blir det også mindre klimagassutslipp.

Samtidig slår han fast at dette likevel ikke er godt nok for å nå målene i Paris-avtalen.

- Selv om vi spår en rask endring, så er ikke endringen rask nok til at vi når målene som er satt i Paris-avtalen, sier Eriksen.

DNV GL anslår at med den utviklingen de ser for seg så går verden mot en global oppvarming på 2,5 grader, altså en hel eller halv grad over henholdsvis 1,5- og 2-gradersmålene.

- Det bør få noen alarmklokker til å ringe, sier Eriksen.

Havvind er ikke nok alene

DNV GL anslår at verden i 2050 vil få omtrent halvparten av energien fra fornybare energikilder, noe som er markant mer enn andelen på ca. en femtedel slik det er i dag.

- Nesten to tredjedeler kommer fra sol og vind, sier Eriksen.

Da legger de til grunn at det settes opp omtrent 40.000 industrielle solkraftverk, 12.000 landbaserte vindkraftparker og 5000 havvindparker innen 2050.

Når enerWE snakker med Eriksen i pausen etter foredraget spør vi om ikke all motstanden mot vindkraft her i Norge, men også i Tyskland og andre land, vil påvirke denne forventede utviklingen på en negativ måte.

- Vår fremskriving er at til tross for den store andelen fornybar som kommer så er det ikke nok til 2-gradersmålet. Her må vi gjøre ting hvis vi skal levere på Paris-målene, sier Eriksen.

Han slår fast at vindkraft har en viktig rolle å spille for at verden skal klare å nå målene.

- Da trenger vi både havvind og landbasert vind, sier Eriksen.

Ifølge rapporten vil landbasert vindkraft utgjøre omtrent 10.000 TWh mens havvind vil utgjøre omtrent halvparten av det i 2050. Det betyr at rapporten vil ta feil hvis landbasert vindkraft ikke blir installert i tilstrekkelig grad. Det er heller ingen løsning å bare flytte den ut fra land og over på havet.

Det som er problemet i dag er at havvind er for dyrt

Remi Eriksen

- Det som er problemet i dag er at havvind er for dyrt. Hvis vi venter på at havvind skal bli lønnsomt vil det ta noen år, sier Eriksen til enerWE.

Eriksen kommenterer ikke hva Norge som nasjon bør gjøre, og han påpeker at rapporten tar for seg verden som helhet og at de ikke går dypere ned enn på et felles europeisk nivå. Han er likevel klar på at det ikke er et alternativ å kun gå for havvind.

- Verden kan ikke vente på at havvind skal gjøre jobben, sier Eriksen.

CCS prisen kuttes med 40%

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en av løsningene som Energy Transition Outlook 2019 baserer seg på, men de har mindre forventninger til bidraget enn det mange andre rapporter har.

- CCS har ikke en veldig stor rolle. Det kommer mot slutten av perioden, sier Eriksen til enerWE:

Han forteller videre at de ikke tar utgangspunkt i at CCS plutselig skal bli billig og dermed enkelt å implementere.

Ikke lagt inn revolusjonEt gigatonn i CO2 i 2050, og da har vi et utslipp på 18 gigatonn i 2050

- Vi har en kostnadsreduksjon på 40 prosent fra i dag til 2050, sier Eriksen.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er omtrent på samme nivå som de forventer for vindkraften. Forskjellen er imidlertid at vindkraften allerede i dag er lønnsom uten subsidier, mens CCS fortsatt har et prisnivå som anses å ligge for høyt til at det er kommersiell interesse for å ta det ordentlig i bruk på et høyt volum.

Vi forventer at CCS bidrar med omtrent 1 gigatonn i 2050

Remi Eriksen

- Vi forventer at CCS bidrar med omtrent 1 gigatonn i 2050, sier Eriksen.

Det tilsvarer 1.000 millioner tonn, eller omtrent 20 ganger Norges utslipp i 2018.

Global elbilomveltning

DNV GL har også et offensivt anslag for hvor fort bilparken vil skiftes ut, og de anslår at elbiler vil passere fossile biler på nybilsalget på verdensbasis allerede i 2032.

Slik det ser ut kan Norge klare det allerede i år, og vi ligger dermed godt an, men på verdensbasis er elbilsalget fortsatt lavt. Hvis DNV GL får rett betyr det at bilbransjen er i ferd med å snus opp/ned.

- Elektriske kjøretøy er mer enn tre ganger så energieffektive vil energiforbruk fra biltrafikken være lavere på tross av økt antall biler, sier Eriksen.

Utviklingen går raskest i personbilsegmentet, men DNV GL ser også for seg en rask utvikling fremover med elbusser, samt elektriske motorsykler og mopeder. Bare i Asia alene forventer de over én milliard elektriske 2- eller 3-hjulinger.

Powered by Labrador CMS