Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. DNV GL mener den globale oljeetterspørselen nå har passert sin historiske topp.
Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. DNV GL mener den globale oljeetterspørselen nå har passert sin historiske topp.

DNV GL: Oljetoppen er nådd

Ny rapport anslår fall i energietterspørselen.

Publisert

Oljeetterspørselen vil aldri igjen bli så høy som den var i 2019, spår DNV GL.

I den nye rapporten «Energy Transition Outlook 2020» anslår risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL at koronapandemien vil føre til et fall i den globale energietterspørselen på 8 prosent i 2020.

Samtidig vil det ta flere år før økonomien på verdensbasis tar igjen det tapte.

DNV GL venter derfor at energiforbruket vil bli liggende 6–8 prosent lavere enn tidligere beregninger hvert eneste år fram til 2050. Det får store konsekvenser både for klimautslipp og for forbruket av kull, olje og gass.

Oljeetterspørselen var tidligere ventet å nå toppen i 2023, for deretter å falle langsomt fram mot 2050.

Men nå tror DNV GL at oljeetterspørselen aldri vil komme opp på 2019-nivå igjen. Dermed ser det ut til at oljetoppen – «peak oil» – allerede er nådd.

Etterspørselen etter naturgass ventes derimot å fortsette å vokse. DNV GL ser for seg at toppen for naturgass ikke vil bli nådd før i 2035, og at global etterspørsel fortsatt vil være noe høyere i 2050 enn i 2019.

CO2-utslippene fra energisektoren ser ifølge DNV GL ut til å ha nådd toppen allerede i 2018.

(©NTB)