- Det er ingen grunn til at gjennomsnittlig nettleie skal stige

Målt i hvor mye det koster å transportere én kWh over strømnettet kan prisen faktisk gå ned.

Publisert Sist oppdatert

I dag arrangerte interesseorganisasjonen Energi Norge et frokostseminar om fremtidens strømnett der de blant annet presenterte en ny rapport som DNV GL har utarbeidet om hvordan elektrifiseringen vil påvirke strømnettet.

- Det er ingen grunn til at gjennomsnittlig nettleie skal stige, sier Jørgen Bjørndalen i DNV GL.

Han har hatt ansvaret for å utarbeide rapporten, og han forklarer gjennomsnittlig nettleie er et begrep som brukes for å sammenligne prisnivået for nettleie mellom ulike nettselskap.

Kort forklart er det kostnaden det koster å transportere én kWh gjennom strømnettet. Den finner man ved å dele nettselskapets inntekt på forbruket.

Hvis man ser på den historiske gjennomsnittlige nettleien og samtidig regner om alle kostnadene til 2018-kroner for på den måten å se bort fra inflasjonen, så kommer Bjørndalen og DNV GL frem til at den gjennomsnittlige nettleien faktisk har holdt seg ganske stabil fra 2006 og frem til i dag, og at selv NVE's prognose om en kraftig prisøkning ikke helt stemmer.

I NVE's Framskriving av nettleie for husholdninger fra 2018 presenteres det en estimert økning på nettleien på ca. 30 prosent fra 2017 til 2025, og det tallet ligger til grunn for mye av diskusjonen rundt nettleien. DNV GL påpeker imidlertid at selv den relativt kraftige prisøkningen modereres kraftig når man også tar hensyn til inflasjonen.

- Prisøkningen på 30 prosent var nominell, den reelle var 11 prosent, sier Bjørndalen.

I Energi Norge's visjon for et fullelektrisk Norge legges til til grunn at det blir nødvendig med investeringer for å ruste opp strømnettet, men ifølge DNV GL kan den gjennomsnittlige nettleien selv med det faktisk gå ned i årene fra 2025 til 2040.

Målt i 2018 kroner og regnet ut basert på hvor mye det har kostet å transportere én kWh over strømnettet, har ikke nettleien økt veldig mye side 2006 og den vil helle ikke øke mye frem til 2040.
Målt i 2018 kroner og regnet ut basert på hvor mye det har kostet å transportere én kWh over strømnettet, har ikke nettleien økt veldig mye side 2006 og den vil helle ikke øke mye frem til 2040.

Så må det sies at folk flest neppe regner med inflasjonen når de ser på strømregningen og ser hva nettleien ligger på fra måned til måned, og fra år til år.

Fra 2009 og frem til og med 2018 har den gjennomsnittlige inflasjonen vært på alt fra 0,7 til 3,5 prosent per år.

Rapporten omhandler forøvrig ikke bare gjennomsnittlig nettleie. Den tar også for seg utfordringene som kommer som følge av den nødvendige opprustningen av strømnettet.

Bjørndalen påpeker at det er mange utfordringer som må håndteres når fergene og bussene elektrifiseres, og de skal ha ladestasjoner som må kobles opp på strømnettet. De og andre elektrifiseringstiltak krever investeringer i strømnettet.

- Det som bestemmer kostnaden er effektbehovet, ikke energibehovet. Om vi bruker nettet mye eller lite så koster nettet praktisk talt det samme uansett, sier Bjørndalen.

Han legger til at strømnettet er robust, men at det er krevende og at nettselskapene har mange utfordringer som kundene kanskje ikke ser når de ber om å få koblet seg på nettet.

Det hjelper for eksempel mye hvis ferger, busselskaper og lignende går i dialog med nettselskapene slik at ladestasjonene kan plasseres der strømnettet allerede er sterkt, istedenfor at det må bygges ut på andre steder der infrastrukturen ikke er like robust.

Han kommer også innom det som er i ferd med å bli et brennhet tema - nok en gang, og det er bruken av en form for effekttariffer for å gi kundene insentiver til å spre belastningen.

Såfremt det kommer på plass på en god måte, vil det også være med på å presse den gjennomsnittlige nettleien ned.

Her kan du laste ned og lese rapporten.