- Når Statoil snakker om ren olje og gass, så er det faktisk noe i det

Publisert

I dag, torsdag 18. april, arrangerer enerWE ECC 2018. Dette er kommunikasjonskonferansen for olje- og energibransjen.

Etter åpningen var det Hans Kristian Danielsen, vide president for markedsføring og salg i  DNV GL's olje- og gassenhet.

Han fortalte om hvordan DNV GL tok tak i FNs 17 punkter med bærekraftsmål, og lagde rapporten "The Future of Spaceship Earth". Der tok de for seg hvert av FNs bærekraftsmål, og så på hva som måtte til for å nå det.

Reaksjonene var stort sett positive til rapporten, men det var ikke bare bare å være den delen av DNV GL som hadde olje- og gassbransjen på kundelisten.

- For oss som jobbet i olje og gass var ikke dette utelukkende positivt, sier Danielsen.

Han presiserer imidlertid at tilbakemeldingene de fikk fra bransjen var saklige og høflige. Så har da også oljebransjen gått ut og sagt klart at de støtter Paris-målene.

DNV GL har en rapport der de har vurdert energifremtiden. Det er det mange som har gjort, men selskapets Energy Transition Outlook skiller de seg vesentlig fra de fleste på ett veldig viktig punkt:

- Vi antar at vi klarer å skaffe nok energi til å dekke behovet. I motsetning til de fleste andre tror vi at det totale behovet for energi vil flate ut, sier Danielsen.

De mener at verden i 2050 vil få halvparten av sin energi dekket fra fossile energikilder, mens den andre halvparten vil komme fra ikke-fossile fornybare energikilder.

Når oljebransjen snakker om fremtiden, er fokus ofte på at verden trenger mer energi. Sånn sett går DNV GL litt imot dette synet. Det betyr ikke at selskapet har et negativt syn på bransjens fremtid.

- Når Statoil snakker om ren olje og gass, så er det faktisk noe i det, sier Danielsen.

Hvis du generer strøm av de verste skifergassfeltene i USA er klimagassutslippene opptil tre ganger høyere enn hvis du gjør tilsvarende med norsk gass.

Han trekker frem at det er mange fossile energikilder som er verre å bruke til strømgenerering, for eksempel kull.

- Det er viktig å jobbe også med fossilsiden av energi.

Han påpeker at hvis vi tror på værmodeller og klimamodeller, så har vi et karbonbudsjett tilgjengelig. Det spises opp fortløpende, og det er derfor viktig å ta grep raskt. Da må for eksempel gass være en del av klimaløsningen.

- Det er ikke nok å gjøre noe. Vi må gjøre det fort. Selv om det ideelt sett er viktig med helt rene energikilder, så er det viktig å gjøre det som tar ned utslippene raskest, sier Danielsen.