- Energibehovet vil flate ut

Publisert

Onsdag arrangerte vi enerWE Communication Conference på Høvik utenfor Oslo. Der holdt Hans Kristian Danielsen, VP for markedsføring og salg i DNV GLs olje- og gassavdeling, et foredrag om hvordan balansere bærekraft og olje og gass i en global kommunikasjonsstrategi.

Der påpekte han blant annet hvor viktig det er å også jobbe med fossilsiden av energi.

– Når Statoil snakker om ren olje og gass, så er det faktisk noe i det, sa Hans Kristian Danielsen, i sitt foredrag.

Samtidig fortalte han at DNV GL i sine prognoser anslår at energietterspørselen vil flate ut. Det er i motsetning til de fleste andre fremtidsprognoser der de tror at energietterspørselen vil fortsette å øke.

Etter presentasjonen tok enerWE en prat med Danielsen og spurte ham om denne forventningen.

- Energibehovet vil flate ut, sier Danielsen til enerWE.

Han og DNV GL tror det først og fremst vil skje fordi verden vil bli flinkere til å utnytte energien som produseres.

- Vi tror effekten av energieffektivitet vil bli høyere enn det andre har forecastet, sier Danielsen.

På spørsmål om hvorvidt dette er negativt for olje og gass, svarer Danielsen i utgangspunktet nei, men legger til at det også vil få konsekvenser for olje- og gassbransjen.

- Det er primært kull det gir størst utslag for. Etter ca 10 år forventer vi atetterspørselen etter olje vil synke, sier Danielsen. Gass vil derimot øke frem til omtrent 2030, for så å gå tilbake til omtrent nivået vi er på nå, sier Danielsen.

Han legger til at gassen har en god fremtid foran seg.

- Spesielt gass er en veldig viktig del av energimiksen, sier Danielsen.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.

Powered by Labrador CMS