Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi ønsker en timeout i vindkraftutbyggingen

- Vi har behov for å avvente erfaringene fra de 87 konsesjonene.

Publisert

Tirsdag denne uken arrangerte Den Norske Turistforeningen (DNT) et frokostseminar på Stratos på Youngstorget i Oslo der de tok for seg vindkraftdebatten. Temaet var om vi må velge mellom natur og klima.

Seminaret ble innledet av Den Norske Turistforeningens styrelder Per Hanasand. Han startet med å fortelle at hans vei inn i DNT gjennom debatten om vannkraften, og han mente å kjenne igjen mange av de samme argumentene i den nåværende debatten om vindkraft.

Hanasand mener at holdningen til vindkraften har endret seg, og det er nødvendig å sette bremsene på i vindkraftutbyggingen.

- Det er gitt 87 konsesjoner. Mange av de ble gitt uten at det var så veldig refleksjon rundt det i vårt landstrakte land. Det var nok en litt annen tid når de konsesjonene ble gitt. Vi ser nå at det er en voksende motstand, sier Hanasand.

Denne motstanden er for tiden veldig høylytt, og den har på ingen måter blitt mindre etter at NVE den 1. april la frem titt utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. Mange har kanskje et inntrykk av at dette er en utbyggingsplan, og styrelederen i DNT er derfor nøye med å påpeke at det ikke er tilfelle.

- Det er ikke en plan for utbygging det er en plan for å vise hvor NVE mener det er mest egnet, sier Hanasand.

Han legger imidlertid til at motstanden hos DNT er betydelig i store deler av områdene som er utpekt av NVE.

- Vi forstår naturmangfold, vi forstår klimautfordringene, men det er vår friluftsinteresse som er utgangspunktet for vårt engasjement, sier Hanasand.

Når man er motstandere av mange av vindkraftprosjektene på land blir man fort svar skyldig om hvor det kan bygges og hva som er alternativene. Her er DNT klare på at de ikke selv sitter på energiekspertise, men at de støtter seg på andre eksperter som viser til alternativer til massiv utbygging av vindkraft på land i Norge.

I forbindelse med at nasjonal ramme nå er ute på høring har NVE gjort det klart at de ikke vil behandle søknader før politikerne har vedtatt hva som blir den faktiske nasjonale rammen for vindkraft. Hanasand og DNT mener det er behov for en større pause enn det.

- Vi har behov for å avvente erfaringene fra de 87 konsesjonene. Vi har gjort oss noen erfaringer som kanskje ikke er så gode, sier Hanasand.

Han ber derfor om en lengre pause, og en nærmere vurdering av alternativer til å bygge ut mye mer vindkraft på land i Norge.

- Vi ønsker en timeout i vindkraftutbyggingen, sier Hanasand.