- DNT overdriver trusselen

Publisert

I går oppfordret Den Norske Turistforening til opprop mot bygging av vindparker under parolen "Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraftutbygging på land!"

Toini Løvseth er Nordic Energy Director i Alcoa. Hun mener DNT overdriver trusselen.

- Hva tenker du om motstanden som DNT nå mobiliserer?

- Det er helt naturlig at DNT frykter en potensiell forringelse av mulighetene for naturopplevelser i våre friluftsområder, men de overdriver trusselen, omfanget av utbygginger og er lite nyanserte i sitt opprop, sier hun til enerWE. Jeg håper at DNTs medlemmer ser at det ikke er snakk om å bygge på hver ledige knaus, men å bygge der myndighetene finner at fordelene med en vindkraftutbygging oppveier ulempene. For verdiskaping og for klimaet, og dermed også norsk natur, er potensialet for vindkraftutbygging i Norge en fantastisk mulighet som bør utnyttes. Dog ikke overalt.

Hun forteller at hun ikke er bekymret for at vindparker skal ødelegge norsk natur.

- Nei, snarere tvert imot. Utnytting av fornybarressursene i Norge er et viktig bidrag i kampen mot globale klimaendringer.

Alcoa er et aluminiumsverk og opererer innen det som heter kraftkrevende industri. Toini Løvseth mener det er bra for klimaet at aluminium produseres i Norge.

- Verden trenger mer aluminium. Samtidig kommer nesten all vekst i produksjonen i Kina og andre land med fossil kraftproduksjon. Det gir CO2-utslipp fra aluminiumsproduksjonen som er 10 ganger høyere enn om vi lager disse produktene her i Norge. Vi vil bidra, men for å kunne utvikle kraftforedlende industri i Norge er vi avhengig av tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktige priser. Det fordrer fortsatt overskudd på fornybar kraft, også etter at nødvendig elektrifisering av for eksempel transport er gjennomført.

Hun forklarer at Alcoa velger å kjøpe vindkraft fordi denne kraften er mest konkurransedyktig på pris.

- Da må vi utnytte det potensialet som ligger i vindkraften, som nå, akkurat her, har et kostnadsnivå for utbygging som slår alle andre kraftkilder. Gjennom langsiktige avtaler med ny vindkraft sikrer vi oss en kraftpris til å leve med samtidig som vi bidrar til utbygging av ny fornybar. For det norske samfunnet skal dette være vinn-vinn.